Trek studiekoste af: Dit is hoe dit gedoen word

Daarbenewens moet materiaalkoste gedek word, en diegene wat 'n semester in die buiteland beplan, kan aansienlik hoër uitgawes gedurende hierdie tyd verwag. Die goeie nuus is: klasgelde is in sekere gevalle belastingaftrekbaar. Afhangende van of dit 'n eerste of 'n tweede opleidingskursus is, geld verskillende regulasies. Maar selfs diegene wat nog nie belasting hoef te betaal nie, het die opsie om die klasgeld later, in die jare met 'n belasbare salaris, met die korrekte aansoeke af te trek.

Ken jy al ons podcast? Law & Taxes Podcast episode 12: Home office - wat kan ek van belasting aftrek? Gaby Miketta, hoofredakteur, bespreek elke Donderdag belangrike vrae oor huiseienaarskap met haar gaste in die HAUSfreunde-podcast.

Vereistes om jou geld terug te kry

 • Advertensiekoste of spesiale uitgawes: ’n Hoofonderskeid word getref tussen advertensie-uitgawes en spesiale uitgawes. Advertensiekoste kan baie beter verreken word as spesiale uitgawes.
   
 • Aanvanklike of tweede opleiding: Afhangende van of jy in 'n aanvanklike of 'n tweede opleidingskursus is, kan die koste verskillend afgetrek word. Spesiale uitgawes is van toepassing op die aanvanklike opleiding en advertensiekoste vir die tweede opleiding.
   
 • Belastingaanspreeklikheid of basiese toelaag: Om enigsins klasgelde te kan aftrek, moet jy inkomstebelasting betaal. Dit is slegs verskuldig as die inkomste 'n sekere bedrag is.

Oorsig van die basiese toelaes

'n Basiese toelaag word in elke belastingjaar vasgestel. Enigiemand wie se inkomste laer as dit is, hoef nie belasting daarop te betaal nie.
 

Jaar belastingtoelaag
2012 8ste.004 €
2013 8ste.130 €
2014 8ste.€ 354
2015 8ste.€ 472
2016 8ste.€ 652
2017 8ste.€ 820
2018 9.000 €
2019 9.168 €
2020 9.408 €
2021 9.€ 744

Aanvanklike of tweede opleiding

Die kind se beroepsopleiding kos geld. “Die burgerlike wetboek sê dat ouers hul nageslagopleiding moet finansier wat ooreenstem met hul vermoëns en neigings,” verduidelik prokureur Eva Becker, lid van die familieregkomitee van die Duitse prokureursvereniging. “Maar dit moet ook vir die ouers bekostigbaar wees. Hier hang dit af van die individuele geval. “Oor die algemeen word daar tussen aanvanklike en tweede opleiding onderskei.
Aanvanklike opleiding is 'n professionele of akademiese opleiding wat onmiddellik na die graad van skool begin. Dit kan byvoorbeeld beroepsopleiding of 'n normale kursus wees, maar 'n dubbele studie is ook een daarvan. Die gevolgtrekking is deurslaggewend. 'n Gestopte graad word nie as 'n voltooide aanvangsopleiding beskou nie. Nadat kursusse van 'n paar maande voorheen deur die belastingowerhede as aanvanklike opleiding beskou is, geld nou strenger regulasies. Die aanvanklike opleiding moet voltyds wees (minstens 20 uur) en ten minste 12 maande duur. Die opleiding moet ook 'n kurrikulum en doelwit hê en 'n eindeksamen insluit. Internskappe wat basiese opleiding in die weermag of ander kursusse insluit, word nie as aanvanklike opleiding beskou nie.
Enige verdere opleiding tel as 'n tweede opleiding. Dit maak nie saak of dit professioneel of akademies is nie. Byvoorbeeld, 'n meestersgraad word as 'n tweede opleiding na 'n baccalaureusgraad beskou. Maar nog 'n baccalaureusgraad of doktorsgraad is ook 'n tweede opleiding.

Die verskil tussen spesiale uitgawes en advertensie-uitgawes

Die klasgelde van aanvanklike opleiding kan slegs as spesiale uitgawes geëis word. Die rede hiervoor is dat hulle gesien word as 'n koste om 'n privaat lewe te lei. Die volle bedrag van die koste is nie belastingaftrekbaar nie. Vir 'n eerste graad geld 'n jaarlikse maksimum van 6.000 euro. Daarbenewens kan spesiale uitgawes slegs teen belasting verreken word in die jaar waarin dit ontstaan. Dit beteken dat 'n verlies oorgedra, soos die geval is met inkomsteverwante uitgawes, nie moontlik is nie.
Wenk: Vir studente wat in hul aanvanklike opleiding is, is dit net die moeite werd om die klasgeld af te trek as hulle reeds verdien het en belasting betaal moet word. Om dit te doen, moet studente meer as die huidige basiese belastingtoelaag van 9 betaal.Verdien € 000 per jaar.
Studente in sekondêre onderwys het meer voordele. In hierdie geval kan die klasgelde as inkomsteverwante uitgawes afgetrek word. Daar is geen beperking op die bedrag nie, want die koste vir 'n tweede opleiding word ingevolge belastingwetgewing as 'n professionele uitgawe beskou. Jy het ook die geleentheid om voordeel te trek uit 'n verliesoordrag.
Wenk: Om voordeel te trek uit die verskil tussen spesiale uitgawes en besigheidsuitgawes, maak dit uit 'n belastingregperspektief volkome sin om beroepsopleiding te voltooi voordat jy studeer. Sodoende kan nie net die klasgeld vir die Meesters nie, maar ook die hele kursus as inkomsteverwante uitgawes afgetrek word.

Oorsig van die kostes wat afgetrek kan word

 • Kursus-, skool- en klasgelde
 • Uitgawes vir werkstoerusting (bv. rekenaar, sakrekenaar)
 • Uitgawes vir hersieningskursusse
 • Eksamenfooie
 • Uitgawes vir spesialislektuur en leermateriaal
 • Uitgawes vir ritte tussen huis en opleidingsplek (30 sent per kilometer afstand)
 • Sedert 2014 kan die koste van verblyf by die plek van studie slegs afgetrek word indien aan die vereistes vir dubbele huishouding voldoen word. Dit beteken dat jy benewens verblyf by die studieplek nog 'n woonstel moet hê en bydra tot die lopende koste van huishouding daar.
 • Uitgawes vir 'n tuiskantoor, mits dit die middelpunt vorm van alle operasionele en professionele aktiwiteite, soos die geval is met afstandsonderrig
 • Uitgawes vir reise na private leergemeenskappe wat 'n opvoedkundige maatreël vergesel, mits jy kan bewys dat die aanstellings sakeverwant is
 • Uitgawes vir taalkursusse indien dit professioneel is
 • Rente op 'n opleidingslening, al word dit eers na voltooiing van die opleiding betaal (aan die ander kant is die uitgawes vir die terugbetaling van die lening nie aftrekbaar nie)
 • Koste vir 'n semester in die buiteland

Trek studiekoste af as besigheidsuitgawes

Om studiekoste as besigheidsuitgawes af te trek, is gewoonlik 'n bietjie meer ingewikkeld as om spesiale uitgawes af te trek.
Studente kan byvoorbeeld die uitgawes vir verdere opleiding as verwagte inkomsteverwante uitgawes van die belasting aftrek, selfs al is die koste van die ouers se onderhoud reeds betaal. Goed om te weet: Dit geld ook as die ouers die ooreenstemmende rekeninge direk deur hul rekening betaal.

 • Terugvoer van verlies: Advertensiekoste en bedryfskoste kan elk teen die inkomste van dieselfde tipe inkomste verreken word, dit word "horisontale verliesvergoeding" genoem. Dit kan ook gebeur dat negatiewe inkomste in die kalenderjaar oorbly, wat nie vergoed kan word nie. Die belastingkantoor dra dan outomaties 'n verlies terug na die vorige kalenderjaar. Enigeen wat vanjaar belasting betaal het, kan dan geld van die belastingkantoor terugkry. Dit kan egter ook gebeur dat die inkomste vanjaar onvoldoende is om vir die verlies te vergoed. Dan is dit sinvol om die bedrag van die verlies terug te beperk. Dit is moontlik op die hoofvorm van die inkomstebelastingopgawe.
 • Verlies oorgedra: Enigiemand wat minder as die basiese belastingtoelaag in een jaar ontvang het die opsie om inkomsteverwante uitgawes in die volgende jaar in te neem. Dit is belangrik om 'n belastingopgawe in te dien selfs in die jare waarin die inkomste onder die basiese belastingtoelaag is. Die studiekoste sal dan in die volgende jaar verreken word en die belasbare inkomste verminder. Ten einde die verliese in toekomstige jare te vergoed, moet die item "Verklaring vir die bepaling van die oorblywende verliesoordrag" op die dekblad van die hoofvorm van die inkomstebelastingopgawe gemerk word. Die verliese word in 'n aparte kennisgewing bepaal.
 • Pas ook die verlies oorgedra terugwerkend toe: As jy nie geweet het van jou opsies nie, kan jy ook die verliese terugwerkend eis. Jy kan steeds inkomstebelastingopgawes vir die laaste vier jaar indien, mits jy nog die relevante dokumente het. In Januarie 2015 het die Federale Fiskale Hof selfs besluit dat verliesaanslae vir die afgelope sewe jaar toelaatbaar is indien geen inkomstebelastingaanslag in daardie jare ontvang is nie.

Die belangrikste sperdatums

Enigiemand wat hul inkomstebelastingopgawe maak, kan die loonbelasting binne vier jaar terugbetaal kry. Die inkomstebelastingopgawe vir 2018 moet dus op die laatste op 31 Desember ingedien word.12de.Moet in 2022 by die belastingkantoor ingedien word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here