Bereken ingeslote ruimte en bruto volume

Wat beteken ingeslote ruimte?

Die term "ingeslote ruimte" is so vroeg as 1950 gedefinieer. Die DIN 277 oor die onderwerp van "vloerspasie en volume" het hierdie nominale grootte vir die eerste keer verduidelik. Dit dui die volume van 'n dop aan en is gevolglik soortgelyk aan 'n leefruimteberekening. In die geval van eiendomme met verskeie verdiepings, word die berekende ruimte individueel vir elke vloer bereken.

Wat beteken bruto volume?

Bruto volume is die term wat die "geslote ruimte" in DIN 277 in 2005 vervang het. Ook hier is dit 'n kwessie van die berekening van die volume van 'n gebou. Daar is egter 'n paar verskille in die tipe berekening, en daarom word albei terme vandag nog gebruik.

Wat is die verskille tussen die twee terme??

Ingeslote ruimte

Bruto volume

’n Onontwikkelde solder sal nie
getel. Dit was vroeër by 1/3 ingesluit.

Daar is geen verskil tussen een nie 
uitgebrei en een nie uitgebrei nie 
Solder.

Plafonne en mure is nie ingesluit nie.

Plafonne en mure word by die berekening ingesluit 
ingesluit.

Die dak is net tot bo, so
byvoorbeeld 'n dakspar ingesluit.

Dakbedekking is ingesluit.

Vir gepleisterde mure, twee persent van die
vasgestelde waarde afgetrek kan word.

Gips word outomaties ingesluit.

Daar is verdiepingspesifiekes vir die berekening
Faktore.

In plaas van faktore, die 
die werklike hoogte van die kamer.

As gevolg van hierdie verskille is 'n algemene omskakeling van "ingeslote ruimte " na "bruto kamervolume " nie moontlik nie.

Jy kan 'n omgeboude solder inreken wanneer jy die beboude ruimte bereken.

Foto: iStock / Bulgac

Formule: Hoe om die ingeslote ruimte te bereken

In die geval van 'n meerverdiepinggebou word die ingeslote ruimte oor die algemeen individueel vir elke vloer bepaal. As kamers presies dieselfde op verskeie verdiepings gebou is, kan jy die waarde dienooreenkomstig aanneem. Daar is ook 'n spesifieke faktor vir elke vloer. Geboue wat na 1924 gebou is, ontvang die volgende faktore:
 

 • 2.8 vir elke volle vloer (grondvloer, boonste verdiepings)
 • 1.9 vir 'n omgeboude solder
 • 2.4 vir 'n kelder


Die berekeningsformule is dieselfde vir elke vertrek en elke vloer en lees:


Lengte x breedte x verdieping-spesifieke faktor

Ingeslote spasie: voorbeeldfaktuur

Ons het 'n voorbeeldberekening hieronder vir jou voorberei om dit makliker te maak om te illustreer. Jy kan dus maklik self die ingeslote ruimte bereken, mits jy die basiese afmetings ken (lengte en breedte van 'n kamer).

koeël

Berekening faktor

berekening

Resultaat

kelder, kelder

2,4 m

10 m x 8 m x 2,4 m

192 m3

grond vloer

2,8 m

10 mx 12 m x 2,8 m

336 m3

Eerste vloer

2,8 m

10 m x 10 m x 2,8 m

280 m3

ontwikkelde solder

1,9 m

10 m x 10 m x 1,9

190 m3

Op grond van hierdie voorbeeldberekening is die totale oppervlakte van die eiendom 998 kubieke meter.

Spesiale regulasies: Jy moet hieraan let wanneer jy bereken

Die berekening van die ingeslote ruimte is nie net belangrik vir nuwe geboue nie. So 'n faktuur kan ook nodig wees vir eiendomme wat reeds gebou en gemeubileer is. Dan moet jy twee persent van die waarde vir die gips aftrek. Daarbenewens geld die volgende: As jou gebou nie 'n kelder het nie, begin die berekening vanaf die oppervlak van die terrein. As daar 'n kelder is, bereken vanaf die bokant van die vloer in die kelder. Die berekening verskil ook of daar 'n omgeboude solder is. Bogenoemde faktor is slegs van toepassing op omgeboude soldervloere. As die solder nie ontwikkel is nie, is 'n derde daarvan voorheen by die berekening ingesluit. Intussen word ’n onontwikkelde boonste verdieping ook nie gehef nie.

Waarvoor speel ingeslote ruimte 'n rol??

Die omgeboude ruimte is belangrik beide in die konteks van boufinansiering en vir die munisipaliteite. Boonop gebruik boukundiges, argitekte, versekeringsmaatskappye, eiendomswaardeerders en gebou-eienaars of terreinbestuurders die omgeboude ruimte. Hier is veral opmerklik die twee punte van die bepaling van die markwaarde en die uitreiking van boupermitte.

Bepaling van markwaarde

’n Gebou word oor die algemeen as ’n wesenlike bate beskou. Banke gebruik die omgeboude ruimte om die markwaarde te bepaal, byvoorbeeld wanneer dit kom by die leen van die gebou of die finansiering van 'n gebou. Om dit te doen, moet jy eers die ingeslote ruimte bereken (sien berekeningsvoorbeeld hierbo) en dan verskeie ander waardes in ag neem. Dit sluit waardevermindering en die markaanpassingsfaktor in. Sodoende kan banke die werklike waarde van die eiendom bepaal, wat noodsaaklik is vir ’n moontlike verband. Die werklike waarde dien ook as 'n faktor vir die berekening van die markwaarde. U kan u eiendom teen hierdie prys verkoop.

Lees meer interessante artikels hier

Boupermitte

Baie huiseienaars wil daarna iets op hul eiendom verander. As jy byvoorbeeld ’n nuwe gebou op ’n stuk grond wil bou, het jy ’n boupermit van die munisipaliteit nodig. Dit geld natuurlik ook as jy ’n tuinskuur of motorhuis langs jou bestaande huis wil bou. Elke strukturele verandering wat jy wil maak moet aan sekere vereistes voldoen. Om 'n boupermit te bekom, moet jy onder meer die omgeboude ruimte van die beplande gebou spesifiseer. Op grond hiervan bepaal die verantwoordelike bouowerheid die gelde vir die boupermit en vir die staties-konstruktiewe ondersoek. Vir die boutoepassing het jy egter die bruto volume nodig.

Wat nie 'n geslote ruimte is nie?

Nie elke deel van 'n gebou tel as 'n geslote ruimte nie. Die volgende areas is nie ingesluit nie:

 • Buite trappe
 • Afdakke op die voordeur
 • Skoorsteenkoppe bo die dak
 • Dak oorhang in gebiede wat nie ten volle ontwikkel is nie
 • Dormers
 • Balkon- of terrasbalustrades

Wat kos 'n kubieke meter ingeslote ruimte?

Die konstruksiekoste vir een kubieke meter ingeslote ruimte hang grootliks af van wat die kliënt wil hê sy gebou moet wees. Die strukturele toestande op die eiendom het ook ’n impak op die koste, so ook die streek waarin jy wil bou. In beginsel kan u met die volgende rigwaardes werk (dit is beraamde waardes):

 • Die suiwer konstruksiekoste sonder bykomende konstruksiekoste is ongeveer 280 tot 350 euro per kubieke meter.
 • As jy 'n sleutel-oorhandiging wil hê, bereken met ongeveer 400 tot 420 euro per kubieke meter.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here