Trek verhuiskoste af: hierdie reëls geld

In soverre professionele redes deurslaggewend vir die verhuising was, verantwoord die werknemer sy verhuisingskoste as inkomsteverwante uitgawes in Bylaag N van die belastingopgawe. Sodra die enkelbedrag vanaf 1.000 euro oorskry word, verminder elke bykomende euro die belastinglas. Wanneer jy om professionele redes verhuis, is dit dus die moeite werd om kwitansies noukeurig af te haal en saam met die belastingopgawe in te dien sodat jy verhuiskostes kan aftrek.

Watter verhuiskoste is aftrekbaar as besigheidsuitgawes?

Jy kan die volgende verhuisingskoste as inkomsteverwante uitgawes in jou belastingopgawe eis:

  • Koste om 'n woonstel te soek (byvoorbeeld makelaarsfooie wat aangegaan word).
  • Koste vir die verhuisingsmaatskappy wat met die verhuising toevertrou is.
  • Koste van 'n nuwe stoof (tot 230 euro).
  • Reisuitgawes aangegaan tydens die verhuising (30 sent per kilometer of werklike koste).
  • Koste vir etes op die dag van die verhuising (vaste tarief tot 28 euro per huishoudinglid).
  • Koste vir enige dubbelhuur wat tydens 'n verhuising aangegaan mag word.
  • Koste vir enige onderrig van die kinders wat nodig mag word as gevolg van verhuising (tot 1.146 euro).

Die makelaarsfooie wat aangegaan word wanneer 'n nuwe woonstel gesoek word, kan ook as verhuiskoste afgetrek word.

Foto: iStock / archigram

“Die manier waarop jy verhuiskoste kan aftrek, is afgelei van die Federal Moving Cost Act,” verduidelik Tobias Gerauer, belastingadviseur en hoof van die regsafdeling van die Beierse inkomstebelastinghulp. Belastingbetalers moet hierdie items individueel in hul belastingopgawe lys en optel. “As jou werkgewer reeds ’n belastingvrye toelaag betaal het, trek hierdie bedrag van die inkomsteverwante uitgawes af,” voeg die kenner by.
Boonop kan werknemers steeds die vaste koersverhuisingstoelaag gebruik. Gerauer sê: “Dit is bedoel vir al die klein dingetjies en bykomende kostes wat optel wanneer jy verhuis: byvoorbeeld wenke vir verhuisers, herregistrasie van die motor en die herskryf van die identiteitskaart. "

Hoeveel is die vaste koers vir verhuiskoste?

Ongeag of jy getroud, enkellopend of enkellopend is: sedert Junie 2020 was die vaste tarief vir verhuisingskoste 860 euro vir die persoon wat verhuis - plus 573 euro vir elke bykomende lid van die huishouding. Nuwe meubels hoort egter nie op hierdie lys nie, aangesien sogenaamde private lewenskoste nie van verhuiskoste afgetrek kan word nie.

Lees meer interessante artikels hier Regte & Belasting Trek jou kantoor af: Hoe om belasting te spaar Regte & Belasting Monetêre voordeel: Belasting van voordele in natura korrek Regte & Belasting Huisverkoping: Hierdie belasting is verskuldig

Kan 'n private skuif belastingaftrekbaar wees??

Na 'n private verhuising kan die verskillende vaste tariewe en verhuiskoste slegs in uitsonderlike gevalle afgetrek word. Dit is byvoorbeeld die geval as die skuif om gesondheidsredes gedoen moes word. In hierdie geval moet siek mense - voordat hulle verhuis - 'n mediese sertifikaat laat uitreik sodat hulle die verhuiskoste in hul belastingopgawe kan aftrek. Jy voer dan die volle bedrag van die koste as buitengewone uitgawes in jou belastingopgawe in. Dit het egter slegs 'n effek wanneer die individueel redelike las oorskry word.

Spesiale geval: trek verhuiskoste af as huishoudelike verwante dienste

Daar kan ook geleenthede vir belastingvoordele wees as daar geen professionele of gesondheidsredes vir verhuising is nie. As jy privaat verhuis met die hulp van 'n redery, kan jy 20 persent van die verhuisingskoste aftrek: die belastingowerhede oorweeg dit om jou besittings en vervoer na die nuwe woonstel as 'n huishoudelike diens te verpak. Hiervoor ken hy tot 4 toe.000 euro belastingafslag per jaar.
Die aftakeling en montering van die meubels is een van die belastingbevoorregte ambagslui se dienste. Die volgende geld hier: 20 persent van arbeidskoste is belastingaftrekbaar, maar nie meer as 1 nie.200 euro. "Met hierdie verdeling kan die belastingbetaler uit twee potte trek," sê die kenner. Vakmanskoste tel dikwels vinnig by die maksimum bedrag op, veral as opknappings as deel van die verhuising uitgevoer moet word. Daar is terloops geen belastingbonus vir nuwe konstruksiemaatreëls nie – behalwe vir vakmansdienste na intrek.

Trek verhuiskoste af: meer belastingwenke van die kenners

Belastingadviseur Tobias Gerauer ken ander belastingwenke om verhuiskoste af te trek:
“Enigiemand wat 'n tweede huis by die werkplek huur as gevolg van hul werk kan die hervestigingskoste as deel van hul advertensie-uitgawes teen individuele bewyse aftrek. Benewens die koste van die skuif, vergoed die belastingowerhede addisionele uitgawes vir etes in die eerste drie maande van dubbele huishouding. Met 'n vaste tarief van 28 euro per dag kom baie bymekaar. Daarbenewens kan jy jou lopende uitgawes vir belastingdoeleindes aftrek: Die belastingkantoor erken een reis huis toe per week asook koste vir verblyf tot 'n bedrag van 1.000 euro per maand - byvoorbeeld vir huur, bykomende koste en radiolisensie.

Regte & Belasting Dubbele huishouding: Dit is belastingaftrekbaar Met dubbele huishouding kan sekere kostes en uitgawes van belasting afgetrek word. Jy kan hier lees watter voorwaardes nagekom moet word.

Die belastingbonusse is slegs beskikbaar as die middelpunt van die lewe werklik in die tuisdorp is - die hoofwoning is dus deurslaggewend vir die aanname van die hervestigingskoste. As jou maat en kind daar woon, is dit gewoonlik nie ter sprake nie. Enkellopendes het 'n moeiliker tyd; lidmaatskap in 'n vereniging of 'n ereposisie sal waarskynlik die belastingkantoor oortuig. Nog 'n maatstaf is die kostedeling in die eerste huis. "

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here