Bateskeppende voordele: dit is hoe die baas jou help spaar

Vakleerlinge sowel as geskoolde werkers, staatsamptenare, soldate en regters is geregtig op kapitaalvormende voordele. Die VwL kan egter slegs aansoek gedoen word indien die vakleerlingskap of diensverhouding bestaan ​​in 'n beroep waarin die VL kontraktueel ooreengekom is. Dan moet die werkgewer die bykomende voordeel van 'n maksimum van 40 euro per maand betaal.
As jy onseker is of jy geregtig is op VwL, moet jy meer uitvind by jou werkgewer of die werkgewersaanspreeklikheidsversekeringsvereniging.

Is die maatskappy verplig om kapitaalvormingsvoordele te betaal??

Kapitaalvormende betalings is altyd vrywillige betalings deur die werkgewer. Daar is geen wetlike verpligting om dit te doen nie. In baie beroepe word die bykomende kontantvoordeel van die werkgewer egter in die kollektiewe ooreenkoms gestipuleer. Indien 'n maatskappy mense in een van hierdie beroepe in diens neem, moet die kapitaalvormende voordele betaal word.

Wat bring kapitaalboudienste?

Die maandelikse VwL wat deur die werkgewer betaal word, mag dalk nie hoog wees nie - weens die gereelde betaling hoop daar egter 'n nie te versmaai bedrag mettertyd op: As 'n mens die maandelikse maksimum bedrag van 40 euro aanneem, help die werkgewer jaarliks ​​met 480 euro om te bou bates op te bou.

Die kapitaalvormingsvoordele wat vrywillig deur die werkgewer betaal word in die bedrag van 40 euro (maksimum bedrag) per maand help nie net leerlinge nie, maar ook geskoolde werkers, staatsamptenare, soldate en regters om hul bates op te bou. 

Foto: iStock / Nastco

Hoe kan 'n mens kapitaalvormende voordele belê?

Hierdie bedrag, wat maandeliks deur die werkgewer betaal word, kan op verskeie maniere gebruik word, afhangend van watter vorm van belegging die ontvanger van die kapitaalbouvoordele kies. Die werkgewer het geen besluitnemingsbevoegdheid hier nie. Indien die werknemer 'n VL-kontrak sluit, lê hy dit aan die werkgewer voor sodat die werkgewer dan die ooreengekome maandelikse bedrag betaal.
Denkbare VL kontrakte kan wees vir
 

 • die huislening en spaarkontrak,
   
 • verbandlenings,
   
 • 'n aandelefonds spaarplan, of
   
 • 'n bankspaarplan

voltooi word. ’n VL-kontrak is gewoonlik nie ’n probleem met ’n huislening en spaarkontrak en verbandlenings nie. In die geval van die aandelefondsspaarplan en die bankspaarplan moet jy egter seker maak dat dit ook geskik is vir sogenaamde VL-spaar.

Wat is die beste manier om kapitaalvormende voordele te belê?

Daar is geen algemene antwoord op watter van die moontlike vorme van belegging in elke geval die beste is nie. Die VwL moet gebruik word na gelang van die doelwit wat nagestreef word (byvoorbeeld die koop van 'n huis), hoe hoog die besteebare inkomste is en hoe duidelik die bereidwilligheid om risiko's te neem is.
Terwyl 'n huislening en spaarkontrak, 'n bankspaarplan of selfs die terugbetaling van 'n huislening 'n hoë mate van beheer bied en die huislening en spaarkontrak ook met die staatshuisboupremie gesubsidieer word, is dit met 'n fondsspaarplan nie seker hoeveel kapitaal uiteindelik met die kapitaalvormende voordele behaal sal word nie. Die spesiale kenmerke van die individuele tipes belegging word hieronder in meer besonderhede beskryf.

Kapitaalvormende voordele vir die bouvereniging leningsooreenkoms

'n Huislening en spaarkontrak is 'n opsie as

 1. die aankoop van 'n eiendom gesoek word of anders
   
 2. Residensiële eiendom bestaan ​​reeds en moet gespaar word vir toekomstige opknappings of instandhoudingsmaatreëls.

In die eerste geval word die kontrak gewoonlik gekombineer met eiendomsfinansiering. In die tweede geval is dit egter nie meer nodig nie sodat die kapitaalvormende voordele ten volle vir 'n spaarplan aangewend kan word. In hierdie spesiale geval is daar dikwels 'n beter rentekoers. Nietemin is dit beslis die moeite werd om te vergelyk tussen 'n huislening en spaarkontrak en 'n bankspaarplan en dan die meer winsgewende opsie te kies.
’n Sleutelargument ten gunste van ’n huislening en spaarkontrak is die bykomende staatsubsidie ​​wat betaal word mits sekere inkomsteperke nie oorskry word nie (sien hieronder). Die sogenaamde behuisingsboubonus en die werknemerspaartoelaag is finansiële ondersteuning wat moet help om 'n woonstel of 'n huis te koop of om bates vir oudag op te bou. Met dien verstande dat die vereistes vir die huisboubonus en die werknemerspaartoelaag nagekom word, is 'n bougenootskapsleningsooreenkoms aansienlik meer winsgewend as 'n bankspaarplan waarin hierdie bonus of toelaag nie toegestaan ​​sou word nie.
Die minimum termyn vir hierdie tipe belegging is sewe jaar as staatsfinansiering gebruik word. Op die vroegste na die verstryking daarvan kan die gespaarde kapitaal gebruik word of die lening wat met die kontrak geassosieer word, kan gebruik word.
Daar is 'n spesiale regulasie indien die bouvereniging-leningooreenkoms voor die 25ste onderteken word. Die staat betaal die huisboupremie oor die hele kontraktermyn van sewe jaar, selfs al word die geld wat so opgehoop word nie uiteindelik gebruik om 'n eiendom te koop nie.

Terugbetaling van verbandlenings met kapitaalbouvoordele

Die rente betaalbaar op 'n konstruksielening oorskry gewoonlik dit wat met die verskillende beleggingsopsies bereik sou word. Dit maak dus sin om kapitaalvormende betalings te gebruik om verbandlenings terug te betaal. Indien die terugbetaling op hierdie manier by die uitleeninstelling moontlik is, word die oorblywende skuld stadig maar deurlopend maand vir maand verminder deur die bykomende kontantbetaling van die werkgewer. Indien die eiendom wat met die lening gekoop is, gebruik word en 'n sekere inkomstelimiet (sien hieronder) word nie oorskry nie, kan die werknemerspaartoelaag ook geëis word.

Enigiemand wat 'n eiendom wil koop, kan die kapitaalvormende voordele in die vorm van 'n bouvereniging-leningooreenkoms belê. 

Foto: iStock / Photografeus

Bankspaarplan met kapitaalbouvoordele

’n Bankspaarplan is ’n sinvolle vorm om kapitaalbouvoordele winsgewend te belê, veral vir diegene wat nie staatsubsidies ontvang nie omdat hul inkomste te hoog is, omdat staatsubsidies hier fundamenteel nie moontlik is nie. VL-Sparen is ook uiters veilig en maklik om te bereken: As 'n reël, wanneer die kontrak onderteken word, is dit reeds duidelik watter bedrag verwag word en wanneer.
Dus enigiemand wat besluit om die kapitaalvormingsvoordele in 'n bankspaarplan te laat vloei, sal geen staatsbefondsing ontvang nie. Daar is dus geen minimum kontraktermyn van sewe jaar nie. Sommige kredietinstellings wat VL-Sparen aanbied, bied steeds dikwels hul kliënte kontrakte met 'n spesifieke termyn aan. Die gewone rentekoers is gewoonlik redelik laag, maar aan die einde van die ooreengekome termyn is daar dan 'n premie of bonusbetaling wat VL-spaar nogal aanloklik maak. Hoër opbrengste as byvoorbeeld met oornag- of vastetermyndeposito's is gewoonlik maklik om hier te behaal. Om nie die betaling van die premie te waag nie, moet dit ten alle koste vermy word om die kontrak vir VL-Sparen voortydig te beëindig.

Gebruik kapitaalvormende voordele vir die aandelefondsspaarplan

As jy nie bang is vir die risiko nie en geen spesifieke planne het soos om eiendom te koop met die kapitaalbou-voordele nie, kan jy die baas die ekstra geld in 'n aandelefondsspaarplan laat invloei. Die geld wat maandeliks betaal word, word gebruik om aandele in beleggingsfondse te koop.
’n Aansienlik hoër opbrengs is hier moontlik as met die bankspaarplan. Die risiko is egter ook aansienlik groter. So maklik om te bereken as wat 'n bankspaarplan is, is dit moeilik om die bedrag geld te voorsien wat uiteindelik vir 'n fondsspaarplan beskikbaar sal wees. Wisselkoersskommelings maak dit onmoontlik om 'n konkrete stelling hieroor te maak.
Indien die kapitaalbouvoordele vir 'n fondsspaarplan gebruik gaan word, kan dit direk met 'n bank ooreengekom word. Hier kan egter verwag word dat die opstelkoste redelik hoog sal wees. Dit is dus die moeite werd om fondsmakelaars en direkte banke te kontak en die koste wat aangegaan word te vergelyk.
Indien kapitaalvormende voordele in 'n aandelefondsspaarplan invloei, kan die werknemerspaartoelaag aansoek gedoen word. Indien die inkomste nie sekere perke oorskry nie (sien hieronder), ondersteun die staat met bykomende geld wat in die fonds invloei: 20 persent van die inbetaalde bedrag (maksimum 80 euro per jaar) is bykomend beskikbaar.
Indien geen werknemerspaartoelaag gebruik word nie, is daar geen minimum termyn van sewe jaar nie. Die VL-depot kon dus enige tyd sonder enige nadele gesluit word. Natuurlik hang die beskikbare bedrag dan baie af van die huidige aandeelprys, so dit is die moeite werd om te wag vir 'n tydstip wat gunstig is uit 'n aandeelprys oogpunt.
Terselfdertyd is daar geen verpligting om die gedeponeerde geld uit die fonds te onttrek nadat die kontraktydperk verstryk het nie. Dit is veral voordelig as die aandeelprys gedurende die termyn van die kontrak gedaal het. Indien daar tekens van prysverbeterings is, kan dit raadsaam wees om aanvanklik die kapitaal in die fonds te laat en dit eers op 'n finansieel gunstiger tydstip te onttrek.


Indeksfonds of aktief bestuurde fonds?

As die taamlik riskante variant van die aandelefondsspaarplan vir kapitaalbouvoordele gebruik gaan word, kom nie alle fondse in aanmerking nie, want nie almal is vir 'n VL-belegging goedgekeur nie. Vir diegene wat vir VwL in aanmerking kom, moet daar besluit word na watter tipe fonds die geld moet vloei: 'n indeksfonds of 'n aktief bestuurde een? Die aktief bestuur is gewoonlik redelik duur: twee tot drie persent fooie op die waarde van die aandele is nie ongewoon. Dit is veral belangrik as die prysontwikkeling nie hierdie koste kan demp nie. Indeksfondse, aan die ander kant, voeg net 0,2 tot 0,45 persent by, wat uiteindelik - met die veronderstelling van die ooreenstemmende prysontwikkelings - winste aansienlik kan verhoog.

Embargo: Hoe lank duur kapitaalbou-voordele?

Werknemers ontvang in beginsel onbeperkte voordele uit die werkgewer se kapitaalvorming. Die kontrakte wat vir VwL gesluit word - soos 'n bankspaarplan - loop egter gewoonlik net vir sewe jaar. In ses van hierdie sewe jaar word betalings elke maand deurlopend gemaak, die sewende is 'n rusjaar, wat beteken dat geen verdere betalings volg nie. ('n Uitsondering hierop is die huislening en spaarkontrak: Hier word bydraes oor die volle sewe jaar inbetaal.) Aan die einde van die sewe jaar kan die opgehoopte bedrag opgeroep en gebruik word soos jy wil.
'n Nuwe kontrak kan na net ses jaar aan die werkgewer gesluit en voorgelê word sodat die kapitaalbouvoordele voortgaan om in die res van die jaar sinvol uitbetaal en aangewend te word.

Staatsondersteuning bykomend tot kapitaalvormingsvoordele

Enigiemand wat aansoek doen vir kapitaalvormende voordele by die werkgewer maak outomaties 'n deur oop vir verdere maandelikse subsidies. Dit kom egter nie van die werkgewer af nie, maar van die staat:
Enigiemand wat nie sekere perke met hul inkomste oorskry nie (sien hieronder) ontvang die werknemerspaartoelaag van die staat bykomend tot die werkgewer se VwL, indien die geld uit die kapitaalvormende voordele in 'n aandelefondsspaarplan, 'n bouvereniginglening invloei. ooreenkoms of die terugbetaling van 'n boulening. Indien 'n bouvereniging leningsooreenkoms gesluit is, is die huisboupremie ook 'n opsie.
Belangrik: Dit is die belasbare inkomste wat hier deurslaggewend is, nie die bruto inkomste nie. Dit is beslis die moeite werd om mooi na te gaan of daar benewens die VL ook 'n aanspraak op fondse van die staat is. Die presiese bedrag van belasbare inkomste kan in die belastingaanslag gevind word.
Veral paartjies met kinders moet hier nader kyk, aangesien hul belasbare inkomste dikwels ver onder hul bruto inkomste is as gevolg van die belastingvrystellings.

Werknemerspaartoelaag en huisboubonus: inkomstelimiete en subsidiebedrag vir enkellopendes

VL-kontrak Staatsbefondsing Inkomsteperk Jaarlikse befondsing
Bank spaarplan Geen    
Huislening en spaarkontrak

Werknemerspaartoelaag

Behuisingspremie

17de.900 euro

25ste.600 euro

9% tot maks. € 470, maks. € 43

8,8% tot maks. 512 €, maks. 45 €

Terugbetaling van verbandlenings Werknemerspaartoelaag 17de.900 euro 9% tot maks. € 470, maks. € 43
Aandelefonds spaarplan Werknemerspaartoelaag 20ste.000 euro 20% op maksimum. 400 €, maks. 80 €

Werknemerspaartoelaag en behuisingsbonus: inkomstelimiete en ondersteuningsbedrag vir getroude paartjies

VL-kontrak Staatsbefondsing Inkomsteperk Jaarlikse befondsing
Bank spaarplan Geen    
Huislening en spaarkontrak

Werknemerspaartoelaag

Behuisingspremie

35.800 euro

51.200 euro

9% tot maks. € 470, maks. € 43

8,8% tot maks. 512 €, maks. 45 €

Terugbetaling van verbandlenings Werknemerspaartoelaag 35.800 euro 9% tot maks. € 470, maks. € 43
Aandelefonds spaarplan Werknemerspaartoelaag 40.000 euro 20% op maksimum. 400 €, maks. 80 €

Moet 'n mens voorraad op kapitaalvorming voordele?

Nie alle werkgewers betaal die maksimum moontlike bedrag van 40 euro per maand as VL nie. Sommige beleggingskontrakte vereis egter 'n minimum maandelikse bedrag. In hierdie gevalle kan dit die moeite werd wees om die tekort uit jou eie sak te betaal om voordeel te trek uit die aanbod en ideaal om die bedrag wat deur die baas betaal is, te belê, al is dit 'n klein een.
Dit is selfs moontlik om 'n VL-kontrak te sluit as die werkgewer glad nie enige VL betaal nie. Dit is veral raadsaam as jy op staatsbefondsing geregtig is. Die maandelikse bedrae wat uit hul eie sak betaal word, maak staatsondersteuning moontlik, sodat daar na die sewe jaar meer kapitaal beskikbaar is as wat die geval sou gewees het met 'n VL-onafhanklike spaarplan.

Hoe beïnvloed kapitaalvormende voordele belasting??

As die werkgewer kapitaalvormende voordele betaal, verhoog dit die bruto salaris. Hierdie dienste moet dus belas word en sosiale sekerheidsbydraes is daarvoor verskuldig. In die praktyk word dit so gedoen dat die VL vanaf die werkgewer direk invloei in die kontrak wat deur die VL-ontvanger gesluit is. Die belasting en pligte word van die betaalstaat afgetrek, sodat die netto salaris uiteindelik effens laer is as voorheen.
En die inkomste uit die VL-kontrak is ook belasbaar. Dit maak dus sin om 'n vrystellingsbevel op te stel vir die deurslaggewende sewende jaar, dit wil sê die een waarin die kapitaal beskikbaar is. Sodoende kan die belastinglas tot die minimum beperk word en die grootste inkomste uit die VwL behaal word.

Belastingskuiwergat maatskappy pensioenskema

Indien die kapitaalbouvoordele verhoed word om die netto salaris te verminder, kan werkgewers en werknemers ooreenkom om die maandelikse bedrag direk in 'n maatskappypensioenskema in te betaal. Die bydraes hiertoe is aanvanklik tot sekere perke vrygestel van belasting- en sosiale sekerheidsbydraes, sodat dit in sommige gevalle die meer winsgewende oplossing kan wees. Dit is egter belangrik om te weet dat die belasting verskuldig is wanneer jy aftree.
Indien die maatskappypensioenskema gekies word, kan geen staatsubsidies soos die werknemerspaartoelaag of die huisboubonus gebruik word nie, maar koste vir die uitneem van hierdie pensioenversekering sowel as administratiewe koste kan aangegaan word. ’n Nadere vergelyking van die verskillende opsies is ook hier die moeite werd.

Wat is pensioenvoordele?

In sommige bedrywe word geen kapitaalbouvoordele betaal nie, maar eerder sogenaamde ouderdomsvoordele (AvwL). Dit is byvoorbeeld die geval in die elektriese en metaalbedrywe. Die belangrikste verskil tussen hierdie bykomende kontantvoordeel van die werkgewer is dat die werknemer geen mag het om te besluit hoe die geld belê word nie. Elke maand word 26,59 euro bykomend tot die salaris betaal. Leerlinge ontvang 13,29 euro per maand.
Die toegekende voordeel moet gebruik word vir aftreevoorsiening (maatskappy of privaat). Die kapitaal wat oor die jare gespaar is, is dan uiteindelik op aftree-ouderdom beskikbaar en moet dan eers belas word. Die voordeel hier is dat die belastingkoers gewoonlik laer is as toe jy in diens was. 'n Nadeel is egter dat bykomende staatsbefondsingsopsies soos werknemerspaartoelaes of behuisingsboubonusse nie moontlik is nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here