Voorlopige kontrak by die koop van 'n huis: Hoe om 'n eiendom te beveilig

Wanneer maak 'n voorlopige kontrak sin wanneer 'n huis gekoop word?

'n Voorlopige kontrak word altyd aanbeveel wanneer 'n huis verkoop word as die werklike verkoopskontrak nog nie gesluit kan word nie. Daar kan verskeie redes hiervoor wees, byvoorbeeld: 
 

  • Die konstruksiefinansiering is nog nie finaal deur die koper uitgeklaar nie.
  • Daar is steeds wetlike aspekte in die pad van die koop of verkoop van die eiendom.

In hierdie gevalle kan dit die moeite werd wees om 'n voorlopige kontrak vir die huiskoop te sluit sodat beide kante seker kan wees dat die gewenste kontrak met 'n sekere vertraging gesluit sal word. 

Watter voordele het die verkoper met 'n voorlopige kontrak??

Vir die verkoper beteken die sluiting van 'n voorlopige kontrak dat die potensiële koper 'n ernstige belang het om die huis of woonstel te koop. Nadat hy die voorlopige kontrak onderteken het, hoef hy nie bekommerd te wees oor die bevordering van die eiendom of op soek na ander voornemende kopers nie, want die voorlopige kontrak is nie net 'n verklaring van voorneme nie - dit verplig beide kante om later die werklike koopkontrak te sluit.

Watter voordele het die koper deur 'n voorlopige kontrak?? 

Vir die koper beteken die handtekening dat hy die eiendom op 'n latere datum op die ooreengekome voorwaardes kan bekom. Hy kan ook seker wees dat geen ander belanghebbende “die voorwerp onder sy neus sal ruk nie”.

Watter vorm moet die voorlopige kontrak hê?

Vir eiendomstransaksies soos die verkoop van vaste eiendom of 'n huis, is daar 'n notariële verpligting in Duitsland in ooreenstemming met Artikel 311b van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Dit beteken dat die voorlopige kontrak vir die eiendomskoop ook deur 'n notaris gesertifiseer moet word om wetlik bindend te wees.
'n Blote skriftelike ooreenkoms tussen die koper en verkoper of sy makelaar verplig nie die belanghebbende om te koop of die eienaar van die eiendom om aan die ondergetekende te verkoop nie.

Soos die koopkontrak, moet die voorlopige kontrak vir die huiskoop nie net tussen koper en verkoper gemaak word nie. 'n Notaris moet die kontrak sertifiseer.

Foto: iStock / Domepitipat

Wat moet in die voorlopige kontrak wees vir die huiskoop?

Ten einde die voorlopige kontrak sy funksie te vervul en latere dispute by die verkoop van die huis sover moontlik uit te sluit, moet dit sekere minimum inligting bevat. Dit sluit in:
 

  • Vermelding van die kontrakterende partye: Inligting oor die voornemende koper en die eienaar van die eiendom
  • Presiese naam van die eiendom: Om die eiendom te koop duidelik te identifiseer, moet die pakkienommer en die grondregisternommer(s) ook bykomend tot die adres aangeteken word.
  • Presiese beskrywing van die voorwerpe wat verkoop is: Indien voorwerpe wat aan die eiendom behoort ook verkoop gaan word (byvoorbeeld 'n toegeruste kombuis), moet dit ook presies in die voorlopige kontrak genoem word.
  • Koopprys
  • Betalingsmodaliteite: Ideaal gesproke is dit reeds in die voorlopige kontrak gespesifiseer wanneer en hoe die betaling van die koopprys gedoen moet word.
  • Sperdatum vir die sluiting van die kontrak: Sodat die verkoping nie onbepaald sloer nie, maak dit sin om 'n datum vas te stel waarteen die koopkontrak deur beide kante onderteken en op die laatste deur 'n notaris gesertifiseer moet word.
  • Voorwaardes wat jou die reg gee om van die voorlopige kontrak te onttrek: Hier word dikwels ooreengekom dat geen koopkontrak gesluit hoef te word indien die belanghebbende nie 'n manier kan vind om die eiendom te finansier nie. Hier kan ook kennis geneem word dat die aankoop nie sal plaasvind as die huis of woonstel intussen vernietig is nie.
  • Vergoedingsklousule: Hierdie punt bepaal watter skadevergoeding betaal moet word indien die koopkontrak nie tot stand sou kom nie. Die bedrag word dikwels as 'n persentasie van die ooreengekome koopprys vasgestel.
Jy sal dalk ook belangstel in Spaar en finansies huislenings Intermediêre finansiering wanneer jy 'n huis koop: Hoe om voort te gaan Huislenings spaar en finansies Die vorming van ekwiteit vir die huiskoop: 7 eenvoudige strategieë

Wat kos 'n voorlopige kontrak?

Aangesien die voorlopige kontrak genotariseer moet word, word dit noodwendig met koste geassosieer. Volgens die Wet op Hof- en Notarisgelde (GNotKG) is dit gebaseer op die verkoopprys van die eiendom, wat terloops aansienlik van die markwaarde kan verskil. Hoe hoër die verkoopprys, hoe meer betekenisvol is die notariskoste wat vir die voorlopige kontrak aangegaan is. Teen 'n kleinhandelprys van 300.000 euro, byvoorbeeld, hulle is ongeveer 600 euro.

Daar word terloops nie wetlik bepaal wie hierdie koste moet dra nie. So hier is dit die moeite werd om met die verkoper of makelaar te onderhandel.

Hoe verskil die voorlopige kontrak en die besprekingsooreenkoms??

Dikwels word potensiële kopers deur die verkoper of makelaar aangebied om die eiendom te bespreek. Vir hierdie doel word 'n besprekingsooreenkoms deur beide partye onderteken en 'n besprekingsfooi word gewoonlik gehef, wat die belanghebbende party onmiddellik moet betaal. “Die gevraagde fooi mag slegs sowat tien tot 15 persent van die makelaar se kommissie vir die betrokke eiendom beloop,” verduidelik Holger Freitag, trustprokureur vir die Vereniging van Private Bouers e.V. (VPB). In ruil daarvoor verseker die verkoper of eiendomsagent om nie die woonstel of huis verder te bemark nie en beslis nie aan 'n ander persoon te verkoop nie. 
Indien die koopkontrak finaal onderteken word en die huis werklik verkoop word, sal die besprekingsfooi verreken word teen die koopprys of - afhangende van die ooreenkoms wat gemaak is - teen die makelaar se kommissie. Indien die belanghebbende party egter teen die woonstel of die huis besluit, sal die bedrag wat reeds betaal is, nie terugbetaal word nie. 
In teenstelling met 'n verkoopskontrak, is 'n besprekingsooreenkoms egter nie wetlik bindend nie. Dit kan nie enige party verplig om die eiendom te koop of te verkoop nie. Dit is die gevolg van die gebrek aan sertifisering deur 'n notaris. Aangesien 'n besprekingsooreenkoms die eintlike doel van die koop van 'n eiendom mis - naamlik die sluiting van 'n koopooreenkoms tussen die twee partye vir die verkoop van die huis teen 'n sekere tydstip - is die bruikbaarheid daarvan twyfelagtig.

Is 'n mondelinge kontrak of 'n skriftelike bevestiging per e-pos geskik as 'n voorlopige kontrak?

As gevolg van die verpligte notariële sertifisering van die kontrakte vir eiendomstransaksies, is dit nie moontlik om 'n voorlopige kontrak vir die aankoop van 'n huis mondelings te sluit nie. Indien die belanghebbende en die eienaar wedersyds bevestig dat hulle daarin belangstel om 'n kontrak vir die verkoop van 'n huis te sluit, dit wil sê wil koop of verkoop, is dit 'n geldige verklaring van voorneme in die wetlike sin, maar dit verplig hulle nie om noodwendig die eiendomskoopkontrak te sluit. Die mondelings gesluite kontrak lei nie tot enige verpligting om 'n kontrak aan te gaan nie. Dit geld ook as jy die aankoop van die huis per e-pos bevestig. Omsigtigheid word egter aangeraai: "Die verkoper kan onder sekere omstandighede eise vir skadevergoeding teen die kliënt stel, byvoorbeeld as hy bykomende koste aangaan as gevolg van die kansellasie of die eiendom later 'n laer prys behaal," merk Holger Freitag op.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here