Wat bouers moet weet oor die betalingsplan en konstruksieskedule

Selfs kwansuis gegoede maatskappye kan in finansiële probleme beland. Fokus dus jou aandag op die betalingsplan. Baie bouers betaal onwillekeurig vooruit. Indien die maatskappy insolvent raak, sit die bouer met die bykomende koste. Maak seker dat die betalingsplan opgestel word soos wat bouwerk vorder. As kliënt betaal jy dan net vir die dienste wat deur jou verskaf en gekontroleer is: niks om die kontrak te sluit nie, 30 persent na die aanvang van die grondwerke, 28 persent van die koopprys nadat die dop voltooi is, dan na die dakbedekking, voltooide rowwe installasie en vensterinstallasie, na die binnewerk, die reiwerk, die voltooide uitbreiding.
Reël die oorhandiging wanneer die huis gereed is vir bewoning en die fasadewerk afgehandel is. Die aanvaarding vind plaas na volledige voltooiing, indien die eksterne werk ook voltooi is. Jy stem in tot vyf persent van die koopprys as sekuriteit as skade tydens die waarborgtydperk plaasvind. Die paaiementbetaling is gebaseer op die makelaar- en eiendomsontwikkelaar-ordonnansie. Die koers van 30 persent na die begin van die grondwerk is vasgestel. Die eiendomsontwikkelaar kan die ander twaalf paaiemente in 'n maksimum van ses paaiemente in die kontrak saamvoeg.

Die betalingsskedule: wanneer die paaiemente betaalbaar is

30,0%

Na die begin van die grondwerke

28,0%

Na voltooiing van die dop inkl. Skrynwerk

5,6%

Na die maak van die dak oppervlaktes en geute

2,1%

Verhitting na installasie

2,1%

Sanitêre na installasie

2,1%

Na rowwe installasie elektriese

7,0%

Na venster installasie insluitend glas

4,2%

Binne-pleisterwerk (sonder bykomende pleisterwerk)

2,1%

Na die afwerking van die rei

2,8%

Loodgieterswerk na teëlwerk

8,4%

Na voltooiing stap vir stap teen oorhandiging

2,1%

Na afhandeling van die fasade werk

3,5%

Na volledige voltooiing

Bron: Ordonnansie op eiendomsagente en bouers

Konstruksie en diensbeskrywing

Dikwels is daar 'n gebrek aan dienste in die konstruksiekontrak, sodat geboueienaars 'n gemiddeld van sowat 20 het.Betaal later EUR 000 om die gaping tussen kontraktuele dienste en 'n sleutelhuis te verklein. Elke diens moet in detail beskryf word. Onderhandel hard om jou eise deur te kry. Jy kan ook kundige hulp soek (jy kan kontakpersone vind, byvoorbeeld via haus-und-grund.de en die Vereniging van Private Bouers e.V.). Het alle dienste gestipuleer in die konstruksiekontrak met inligting oor kwaliteit, vorm, afmetings en maak. Sluit by die geboubeskrywing die bewoording in dat die konstruksie moet voldoen aan "hoë vereistes ".
’n Nuwe konstruksiekontrakwet is sedert 2018 van krag. Voordat 'n kontrak gesluit word, is privaat bouers geregtig op 'n gedetailleerde geboubeskrywing. Hierin moet konstruksiemaatskappye die hoofeienskappe van die eiendom beskryf, soos klankisolasie, binnetoebehore, boukonstruksie en boutegnologie. Enige onduidelikhede in die geboubeskrywing is ten koste van die maatskappy.

Die konstruksie skedule

Die kontrak moet 'n konstruksieskedule bevat. Hy noem die datum van beskikbaarheid en voltooiing. Sodoende kan jy die eiendomsontwikkelaar aanspreeklik hou vir huur- of hotelkoste in die geval van ’n vertraging. Vra ’n paar weke voor dit gereed is om in te trek of die afspraak nagekom kan word.

Waarborg

Boukontrakteurs en ontwikkelaars is aanspreeklik vir die uitskakeling van defekte vir vyf jaar, bereken vanaf die datum van aanvaarding - selfs algemene bepalings en voorwaardes kan nie die eis tot niet maak nie. Die kliënt hoef nie tevrede te wees met 'n goedkoper vervangingsoplossing in die geval van 'n gebrekkige uitvoering nie. Hy het die reg om herwerk te voltooi (BGH, VII ZR 443/01). Die algemene kontrakteur kan nie die kliënt aanraai om slegs eise teen die betrokke subkontrakteurs en/of die argitekte te stel nie (BGH, VII ZR 493/00).

Regsadvies vir 'n huis van die ontwikkelaar

As jy jou eie vier mure by 'n eiendomsontwikkelaar wil koop, moet jy 'n bekende entrepreneur verkies wat al tien jaar of langer in die mark is. Moenie deur die lae prys alleen gelei word wanneer u u keuse maak nie. Kom ons wys jou verwysingsvoorwerpe wat jy besoek. Die kwaliteit van die gebou kan dikwels in die eerste paar jaar gesien word.
Tipies besluit die koper op 'n eiendom voordat konstruksie begin. Daarom moet hy die planne en die bouspesifikasies goed bekyk, verkieslik deur 'n spesialis laat nagaan. Geboubeskrywings is dikwels baie algemeen – probeer om presiese stellings van die ontwikkelaar vas te stel. Maak seker dat die energiesertifikaat ook ingesluit is.
Jy moet spesiale versoeke insluit en instem dat latere spesiale versoeke met die ontwikkelaar afgehandel moet word, nie met die vakmanne nie. Dit is belangrik om 'n datum vas te stel vir die gereedheid vir besetting en dit noukeurig na te gaan by aanvaarding. In die aanvaardingsverslag teken jy alles aan wat jy opmerk, selfs al beskou die ontwikkelaar dit of dat nie as tekortkominge nie.

Die koper besluit gewoonlik op 'n eiendom voor konstruksie begin. Om die planne noukeurig te bestudeer en, indien nodig, 'n deskundige om hulp te vra, is van hier af 'n voordeel.

Foto: MEV

Kundige advies oor betaalplan en kie.

Sebastian Büchner, lid van die ARGE Konstruksiereg van die Duitse Prokureursvereniging: Fakture - wat moet ek nagaan?
“Terwyl die huis gebou word, kom fakture van die argitek en vakmanne in. Bouers moet dit nagaan sodat hulle nie meer betaal as wat nodig is nie. Die inhoud en volgorde van die faktuur moet ooreenstem met die ooreenkomste. In soverre ooreengekom is oor fakturering gebaseer op die diens wat werklik gelewer is, moet die hoeveelhede in detail in die gedeeltelike fakture getoon word en deur metings geverifieer word. Selfs al het u 'n vastetariefkontrak gesluit, moet die faktuur die status van die gebou aandui, en elke bykomende diens moet duidelik geïdentifiseer en afsonderlik getoon word.
Indien daar steeds tekortkominge is nadat 'n vooruitbetaling verskuldig is, kan die bouer drie keer die koste wat nodig is vir regstelling weerhou. Kyk ook of die argitekte se eise verskuldig is in ooreenstemming met die ooreengekome tariewe of die fooiskedule vir argitekte en ingenieurs (HOAI). Kontroleer ook of die ooreengekome boonste konstruksiekostelimiet en spertye nagekom is. In individuele gevalle is dit die moeite werd om 'n siviele ingenieur of 'n deskundige in te roep om moeilike tegniese vrae op te klaar. Dit kan kos, so vra vooraf oor die prys. "

Bernhard Metzger: "Gebou-eienaarshandleiding: Van uitgrawing tot oorhandiging van die sleutels "
420 bladsye plus aanlyn werkhulpmiddels. Haufe, 2015, ISBN: 978-3-648-06569-3, 34,95 euro.

Foto: Haufe

Boekwenk

Met die "Builders Manual " deur Bernhard Metzger berei bouers voor vir alle fases van die konstruksie, of dit nou 'n argitekhuis, 'n ontwikkelaarsprojek of die aankoop van 'n voorafvervaardigde huis is. Met die wenke het jy 'n oorsig van die hele proses om 'n huis te bou of te koop en monitor die vordering van konstruksie. Jy sal leer hoe om die regte eiendom te vind en hoe om dit sinvol te finansier, wat jy moet oorweeg wanneer jy 'n kontrak opstel, hoe 'n aanvaardingsproses werk en watter reëls deur die huidige Energiebesparingsordonnansie en die Fooiregulasies vir Argitekte en Ingenieurs voorsien word ( HOAI).

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here