Wat is die Wet op Gesinssorgverlof (FpflZG)?

Nadat die oorspronklike regulasie nie die verlangde doelwitte bereik het nie en baie burokratiese struikelblokke met finansiële risiko's gekombineer het, is 'n vereenvoudigde en verbeterde weergawe vir die ondersteuning van gesinsversorgers in 2015 geskep. Die Wet op Gesinsorgverlof is bedoel om alle werkende persone in staat te stel om tot twee jaar gesinsorgverlof te hê waartydens voltydse werk slegs deeltyds uitgevoer word. Werksure word verminder tot tot 15 uur per week ten gunste van sorg. In plaas van voortgesette loonbetalings deur die werkgewer, staan ​​die federale regering 'n rentevrye lening toe vir hierdie tydperk, waarmee die finansiële verliese as gevolg van die vermindering in werksure vergoed kan word.

Verdere opsies deur sorgverlof volgens die Wet op Sorgverlof

Benewens gesinsorgverlof is daar werkende mense wat graag na familie in die huisomgewing wil sorg, verdere opsies deur die wetgewer wat korttermyn- en korttermynverligting bied wanneer werk en versorging gekombineer word. Dit is bedoel vir tipiese alledaagse sorgsituasies.

Tot ses maande se sorgtyd

Terwyl die reg op gesinsorgverlof slegs bestaan ​​in maatskappye met 25 of meer werknemers, kan 'n wettige reg op ses maande versorgingsverlof gegeld word in maatskappye met meer as 15 werknemers. Gedurende hierdie tyd kan die werknemer gedeeltelik of ten volle van die werk ontslaan word.

Tot tien dae in 'n noodgeval

Die behoefte aan sorg ontstaan ​​dikwels op kort kennisgewing, byvoorbeeld weens 'n ongeluk of 'n ernstige siekte. In die geval van 'n versorgingsnood, kan werkende mense op kort kennisgewing tot tien dae van die werk af neem om geskikte bystand vir die persoon wat sorg nodig het te reël en die vervulling van die sorgbehoeftes te inisieer.

Tot drie maande vir palliatiewe sorg

Indien dit verwag kan word dat die versorgde naasbestaandes die laaste lewensfase sal betree, kan werkende persone vir terminale sorg kies. Jy kan vir tot drie maande by jou werkgewer verlof neem om self in palliatiewe sorg na jou kritiek siek familielid om te sien.

Vereistes vir gesinsorgverlof

As jy gesinsorgverlof wil neem om jou werk en die versorging van geliefdes te kombineer, is daar 'n paar basiese aspekte om te oorweeg:

Wanneer is ek geregtig op gesinsorgverlof??

’n Wettige aanspraak op gesinsorgverlof bestaan ​​slegs in maatskappye met meer as 25 werknemers. Vir die aantal werknemers word voltydse en deeltydse werknemers getel asook midi- en mini-werknemers. Kleiner maatskappye is vrygestel van die statutêre aanspraak, wat beteken dat dit aan die werkgewer is om te besluit of hulle hul werknemers sal toelaat om gesinsorgverlof te neem.

Wanneer moet ek my werkgewer inlig?

Registrasie vir gesinsorgverlof moet minstens agt weke voor die aanvang van die werk by die werkgewer ingedien word. Dit gee die werkgewer die geleentheid om interne prosesse te organiseer.

Wanneer eindig die verpleegverlof??

Gesinssorgverlof kan vir tot 24 maande geneem word. Die weeklikse werksure word verminder tot tot 15 uur per week om jou die nodige vryheid vir jou versorgingswerk te gee.

Hoe word ek beskerm gedurende hierdie tyd?

Tydens gesinsorgverlof het jy volle beskerming teen ontslag, wat deur die wet gewaarborg word. As 'n versorgende, werkende familielid is jy nie geregtig op voortgesette betaling van jou lone tydens gesinsorgverlof nie. Die federale regering staan ​​'n rentevrye lening toe om 'n bestaan ​​te verseker.

Wie aansoek doen "Naaste familielid "?

Alle naasbestaandes kan gesinsorgverlof neem. Die groep mense word mildelik deur die wetgewer gereguleer om so wyd as moontlik individuele en persoonlike omstandighede in ag te neem.

Hetsy dogter of kleindogter - elke lid van die gesin kan voordeel trek uit die gesinsorgverlof.

Foto: iStock / Obencem

Wat as 'n "naasbestaande" beskou word vir iemand wat sorg nodig het?
Vir die naasbestaandes is fundamenteel eie en aangenome ouers, eie en aangenome
Getel kinders, eggenote en broers en susters. In die Wet op Verpleegverlof is die term "naasbestaande"
Om egter meer in die breë ander werkende mense toe te laat om aktief betrokke te raak by tuisversorging vanuit sorg-
behoeftiges kan inbring.
Benewens eerste- en tweedegraadse familielede word die volgende erken as afhanklikes wat sorg nodig het:

  • selfdegeslagmaats wat vir ten minste een jaar in 'n huishoudelike gemeenskap gewoon het-
    woon saam met die persoon wat sorg nodig het,
  • Stiefouers,
  • Swaer sowel as skoonsuster.

Kostedekking vir lewenskoste: rentevrye lening van die federale regering

Tydens gesinsorgverlof verkort die familielid die werksure om na iemand wat sorg nodig het om te sien. Gedurende hierdie tyd is daar geen aanspraak op voortgesette betaling van lone deur die werkgewer nie. Om die lewenskoste op 'n laer vlak te dek, verleen die federale regering 'n rentevrye lening. Die bepalings en voorwaardes vir die lening is dieselfde vir gesinsorgverlof en sorgverlof.

Maatskaplike sekuriteit vir die versorger

Benewens die lewenskoste, gaan die versorger ook koste aan vir sosiale sekerheid. Dit word egter gedurende die gesinsorgtydperk gedra ooreenkomstig wetlike vereistes vir die persoon wat sorg nodig het om die naasbestaandes wat hulle versorg, te verlig.

sosiale versekering

Die koste vir die gesondheids- en langtermynversorgingsversekering van die versorger word gedek deur die versorgingsversekering van die persoon wat gedurende die gesinsversorgingstydperk versorg word of deur toelaes ondersteun word. Die langtermynsorgversekering dek ook die bydraes tot die pensioenversekering: Afhangende van die omvang en moeite van sorg, betaal die langtermynsorgversekering tussen 120 en 424 euro (424 euro vir 'n hoë vlak van sorg en 'n minimum van 14) ure per week).

Ongelukkeversekering

Die koste vir statutêre ongeluksversekering word deur die federale regering gedek, wat beteken dat familielede wat versorgers is teen ongelukke verseker is teen ongelukke tydens die gesinsorgverlof.

werkloosheidsversekering

Werkloosheidsversekering is vrywillig en moet dienooreenkomstig gedra word deur diegene wat die gesinsorgverlof neem. Indien u as werkende persoon teen werkloosheid verseker wil wees vir die tydperk van die sorgverlof, moet u binne drie maande na die aanvang van die gesinsorgverlof 'n aansoek by die Federale Werksagentskap indien.
Werknemers wat in die laaste twee jaar vir minstens twaalf maande verpligtend verseker was, kan vrywillige werkloosheidsversekering uitneem. Deelnemers aan ABM-maatreëls en werklose mense wat in die direkte tydperk voor die sorgverlof werkloosheidsvoordeel I of II ontvang het, kan vrywillig werkloosheidsversekering uitneem kragtens die Wet op Gesinssorgverlof.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here