Wanneer huurders herbou

Sodra daar met die boustruktuur ingemeng word of die uiterlike voorkoms of voorkoms van die huis benadeel word, moet die huurder weer die verhuurder om toestemming vra, byvoorbeeld wanneer blindings of sonskerms aangebring word.

abstrak

Indien die huurder uittrek, moet hy alle veranderinge omkeer en enige skade uitskakel - tensy die verhuurder hiervan afstand doen. Indien die nuwe huurder die woonstel met die veranderinge oorneem, gaan die verpligting op hom oor, al word dit nie uitdruklik in die huurooreenkoms vermeld nie. Indien die huurder en verhuurder nie skriftelik ooreengekom het nie, is die huurder nie geregtig op terugbetaling van koste vir items wat in die woonstel oorbly nie.

Bou toeganklik vir gestremdes

Ander reëls geld as 'n huurder die woonstel wil opknap sodat dit toeganklik is vir gestremdes. Hy moet die verhuurder om toestemming vra, maar die verhuurder moet gewoonlik instem tot die strukturele veranderinge. Die voorvereiste is dat die huurder by 'n gestremde familielid of 'n gestremde lewensmaat woon. Moontlike konstruksiemaatreëls is:

  • Installering van 'n hysbak in die trap
  • Verbreding van deure
  • gestremde badkamer
  • Gryp handvatsels
  • Noodoproepfasiliteite
  • Rolstoel-opritte

Verhuurderbelang

Die verhuurder kan slegs toestemming weier indien sy belang in 'n onveranderde toestand van die woonstel swaarder weeg as die huurder se belange. Hy kan bykomende sekuriteit van die huurder eis om die aftakeling na afloop van die huurkontrak te finansier.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here