Wie betaal die nooddiens? Drie oordele oor lewe, bou en finansiering

Enigiemand wat moet betaal om skade te herstel wat deur konstruksiefoute veroorsaak is, kan nie hoop dat hierdie uitgawes as 'n buitengewone las erken sal word nie. Dit is deur die hoogste belastingowerheid in Duitsland besluit. (Federale Fiskale Hof, lêernommer VI B 106/17)
Die geval: Een eienaar is gedwing om skade in sy eienaar-geokkupeerde woonstel te herstel wat voortgespruit het uit boufoute. Hy kon nie meer eise om vergoeding teen derde partye aanvoer nie omdat die verjaringswet reeds verstryk het. Hy het 'n buitengewone las op die belastingowerhede beweer omdat sy noodsaaklike basiese behoeftes – lewe – aangetas is en daar ook geen bewyse van sy eie skuld was nie. Hy voldoen dus aan die wetlike vereistes vir belastingerkenning van hierdie uitgawes.
Die oordeel: Die Federale Fiskale Hof het aangevoer dat 'n buitengewone las in hierdie saak konstellasie "in beginsel" nie moontlik is nie. 'n Uitsondering is slegs moontlik indien uitgawes gemaak moet word om spesifieke gesondheidsgevare vir huiseienaars te voorkom. As 'n reël het dit egter niks met die gewone boufoute te doen nie. In die lig van die bestaande skade is die gebruik van die gebou vir woondoeleindes glad nie fundamenteel bevraagteken nie.

Boufoute mag nie by die belastingkantoor aangemeld word nie.

Foto: Björn / Wylezich / Fotolia

Onsuksesvolle protes teen begrafnisondernemers

Die geval: 'n Skryfbehoeftewinkel word oor die algemeen as 'n aangename buurman beskou. Die verkope van papier, koeverte, kalenders en skryfwerktuie veroorsaak geen geraas of reuke nie, die gewone openingstye word selde oorskry en dit is nie bekend dat kliënte enige groot onrus veroorsaak nie. Daarom was die inwoners nie juis opgewonde toe hulle verneem dat die verantwoordelike distrik 'n verandering van gebruik in die boupermit aanvaar het nie. In plaas van die skryfbehoeftes is daar skielik ’n begrafnisonderneming beplan. Die bure het daarteen gekla. So 'n besigheid pas nie in 'n woongebied nie en daar is ook gesondheidsrisiko's om te vrees as gevolg van die stoor van lyke.
Die oordeel: Volgens die inligtingsdienswet en belasting van die LBS het die bure gefaal. Eerstens moet daar gepraat word van 'n gemengde, woon-, dorps- en tot 'n sekere mate kerngebied en nie van 'n suiwer woongebied nie. Tweedens is daar geen bewyse dat die behoorlike werking van 'n begrafnisonderneming verpligte oortredings van higiëniese regulasies behels nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here