Onttrekkingsreg: Hoe om van 'n kontrak te onttrek

In beginsel kan 'n kontrak altyd herroep word indien so 'n moontlikheid in die klousules ooreengekom is. Hier kan 'n entrepreneur via die kansellasiebeleid sy kliënte die geleentheid gee om hul besluit te herroep.

In sekere gevalle is die opsie van herroeping egter nie 'n vrywillige aanbod nie, maar 'n wetlike verpligting. Volgens Artikel 355 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB), moet 'n onttrekkingsreg verleen word vir al hierdie kontrakte:

 1. Afstandskontrakte
  Kontrakte wat telefonies, via die internet of per pos gesluit word, word as afstandskontrakte beskou. Hier behoort die onttrekkingsreg aan u verbruikersregte (§ 312g BGB).
   
 2. Drumpel verkoop
  Die naam is misleidend, want deur-tot-deur-verkope sluit nie net kontrakte in wat by die voordeur gesluit is nie. Winkels is eerder ook van toepassing, byvoorbeeld in openbare ruimtes soos 'n voetgangersone, by verkoopsgeleenthede in privaat kamers of wanneer jy reis met die bedoeling om te verkoop (sogenaamde "koffie-uitstappies"). In alle gevalle het die verbruiker 'n onttrekkingsreg (§ 312g BGB).
   
 3. Kontrak met aflewering in paaiemente
  ’n Kontrak kan ook herroep word as dit voorsiening maak vir aflewering in paaiemente (§ 356c BGB). Goedere word oor 'n sekere tydperk afgelewer. 'n Klassieke voorbeeld is 'n intekening op 'n tydskrif of koerant. Dit is hier noodsaaklik dat die individuele aflewerings onafhanklik van mekaar is, d.w.s. nie op mekaar bou nie en uiteindelik 'n groot geheel tot gevolg het. Dit sal byvoorbeeld die geval wees met die aflewering van 'n musiekversameling, waarin klankdraers geleidelik gestuur word en vir elkeen individueel betaal moet word. Met so 'n versameling word die reg van onttrekking nie deur die wet vereis nie.
   
 4. Konstruksiekontrak
  As jy ’n maatskappy opdrag gegee het om jou eie huis te bou of omskep en ’n boukontrak geteken het, kan jy ook so ’n kontrak herroep sedert die inwerkingtreding van die nuwe boukontrakwet (Artikel 650l BGB). Dit is nie die enigste rede waarom dit die moeite werd is om 'n voorafvervaardigde huiskontrak deeglik te ondersoek nie.
   
 5. Verbruikerskredietooreenkoms
  As jy geld leen vir 'n private belegging (soos 'n nuwe motor), kan jy ook hierdie kontrak herroep (§ 495 BGB).
   
 6. Huurkoop
  Indien 'n private aankoop jou finansiële moontlikhede oorskry en jy dus ooreenkom op 'n leningsooreenkoms met die koopooreenkoms, kan jy ook hier aan die ooreenkoms onttrek.
   
 7. Versekeringskontrak
  ’n Onttrekkingsreg word ook deur die wet vereis vir versekeringskontrakte – byvoorbeeld vir die belangrikste versekerings vir bouers en huiseienaars (Artikel 8, Paragraaf 1 VVG). Vir lewensversekering is daar selfs 'n verlengde onttrekkingstydperk van 30 dae (Artikel 152 VVG).

Indien die kontrak by 'n beurs gesluit is, is die verkoper wetlik verplig om aan jou 'n herroepingsreg te verleen.

Foto: iStock / andresr

Hoeveel tyd het jy om van die kontrak te onttrek??

In ooreenstemming met Artikel 355, Paragraaf 2 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB), het jy 14 dae om van die kontrak te onttrek. Indien die kontraktuele vennoot egter 'n langer tydperk as 'n gebaar van klandisiewaarde toegestaan ​​het, sal dit geld. Nie die eerste of die laaste dag van die sperdatum kan op 'n Saterdag, Sondag of openbare vakansiedag val nie. Indien dit die geval was, sou die begin van die tydperk of die einde daarvan na die volgende werksdag uitgestel word.

Om nie foute te maak wanneer die sperdatum bereken word nie, is dit belangrik wanneer dit presies begin, want elke dag is hier deurslaggewend:
 

 • Enkel aflewering
  As jy 'n broek op die internet bestel, begin die onttrekkingstydperk op die dag nadat aflewering gedoen is. Byvoorbeeld, as die pakkie ontvang is op 1. Julie afgelewer, jy het tot 15. Julie om middernag om die herroeping te verklaar. (Artikel 356, Paragraaf 2, 1a BGB in samewerking met Artikel 187 BGB).
   
 • Aflewering in gedeeltelike besendings
  Indien jy nie broeke bestel het nie maar byvoorbeeld badkamermeubels en dit word nie saam afgelewer nie maar in verskeie gedeeltelike aflewerings, begin die onttrekkingstydperk eers een dag nadat die laaste stuk afgelewer is. So as die nietige eenheid jou op die 30ste bereik. Junie, maar die spieël eers op 1. Julie het jy ook hier tot 15. Julie om middernag om die reg van onttrekking te gebruik (§ 356, paragraaf 2, 1b BGB).

Belangrik: As jy iets bestel het wat gereeld afgelewer word - byvoorbeeld 'n tydskrif - begin die onttrekkingstydperk een dag nadat jy die eerste aflewering ontvang het.
 

 • Gas, water, elektrisiteit en distriksverhitting
  Indien u 'n kontrak vir die verskaffing van gas, water, elektrisiteit of distriksverhitting gesluit het, is die dag waarop die kontrak gesluit word deurslaggewend (Artikel 356, Paragraaf 2 BGB). In ooreenstemming met Artikel 187 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB), begin die kansellasietydperk op die dag onmiddellik daarna.
   
 • diens
  Daar is ook 'n onttrekkingsreg vir dienste soos huishulp vir bejaardes of vakmanne se dienste. Ook hier begin die tydperk op die dag nadat die kontrak gesluit is. Indien die werk moet begin voordat die onttrekkingstydperk verstryk het, kan die onttrekkingsreg vir sulke dienste opgeskort word. U as kliënt moet egter uitdruklik hiertoe instem, u kontraktuele vennoot moet ook inligting verskaf het dat u onttrekkingsreg verval indien die hele werk reeds uitgevoer is voor die sperdatum verstryk het (Artikel 356, Paragraaf 4 BGB). Indien slegs dele daarvan voltooi is, is dit steeds moontlik om die bestelling vir die oorblywende werk te herroep.

Goed om te weet: Die kontraktuele vennoot - byvoorbeeld die verkoper of die diensmaatskappy - moet jou inlig oor jou reg van onttrekking. Ongeag die tye hierbo genoem, begin die onttrekkingstydperk op die vroegste wanneer jy hierdie inligting ontvang het (Artikel 356, Paragraaf 3 BGB).

Indien die kansellasiebeleid egter nie aan jou beskikbaar gestel is nie, beteken dit nie dat jy die reg het om kontrakte vir 'n onbeperkte tydperk te kanselleer nie. Indien die inligting ontbreek, eindig jou reg op herroeping na een jaar en op die laatste 14 dae (Artikel 356 Para. 3 sin 2 BGB).

Hoe voldoen jy aan die onttrekkingstydperk?

Om die sperdatum te haal, moet jy jou herroeping betyds aan die verkoper of diensverskaffer stuur. Die presiese geadresseerde kan gevind word in die onderskeie kansellasiebeleid.

Belangrik: Dit is nie meer voldoende om net die goedere wat moontlik ontvang is terug te stuur sonder 'n verklaring van kansellasie nie! Hierdie moontlikheid om kontrakte te herroep is in Junie 2014 verwyder.

Wanneer die sperdatum nagekom word, is dit noodsaaklik dat dit nooit op die naweek (Saterdag, Sondag) of op openbare vakansiedae eindig nie. Indien dit die geval was, is die laaste moontlike dag vir die herroeping die volgende werksdag.

Teen wanneer moet jy die goedere terugstuur?

Enige goedere wat dalk ontvang is, hoef nie binne die kansellasietydperk van 14 dae by die verkoper te wees nie: In plaas daarvan het jy 14 dae om dit na die kansellasie terug te stuur.

Daar moet egter op gelet word dat die tydperk van twee weke vir die terugsending begin op die dag nadat die verklaring van kansellasie gemaak is, nie op die laaste moontlike dag vir die kansellasie nie.

Voorbeeld: Op 1. July het 'n bestelde broek ontvang. Tot die 15de. Jy kan die aankoop kanselleer en die broek koop tot 29 Julie. Keer terug Julie. Jy doen dit egter reeds op 6. Julie van jou onttrekkingsreg en het dus net tot 20. Julie tyd om die broek terug te stuur.

As jy nie van die bestelde goedere hou nie, het jy 14 dae na aflewering om van jou onttrekkingsreg gebruik te maak.

Foto: iStock / Prostock-Studio

Watter inligting moet jy in die herroeping verskaf?

Om 'n kontrak te herroep, verduidelik aan die verkoper of diensverskaffer skriftelik (bv. per geregistreerde brief, brief, faks of e-pos) of mondelings dat jy van jou herroepingsreg gebruik maak. Om hierdie kennisgewing te kan bewys, is dit egter altyd raadsaam om dit skriftelik te maak.

Jy hoef geen redes vir die herroeping te gee nie. Jy hoef nie by 'n voorgeskrewe vorm te hou nie. Hierdie inligting moet egter by u kommunikasie ingesluit word:

 • Naam en adres van die verkoper of diensverskaffer
 • Inligting dat jy jou reg van onttrekking gebruik
 • Inligting oor watter kontrak jy onttrek (byvoorbeeld: koop 'n broek op 29.6de.2020)
 • Aanduiding van wanneer jy die goedere ontvang het (1ste. Julie 2020)
 • Jou naam en adres
 • Handtekening met datum

Baie kleinhandelaars bied 'n elektroniese sjabloon vir die kansellasie van kontrakte op hul webwerwe, wat aanlyn gestuur kan word. In ander gevalle word die kansellasiebeleid aan 'n ooreenstemmende vorm aangeheg. Ons voorsien jou van 'n voorbeeld of 'n sjabloon vir 'n kansellasievorm hieronder. Dit laat jou toe om maklik jou regte te laat geld en uit kontrakte te kom. Laai die kansellasievorm hier as 'n PDF af.

Wat gebeur nadat 'n kontrak herroep word?

As jy die reg van onttrekking gebruik binne die tydperk om uit 'n kontrak te kom, beteken dit vanuit 'n regsoogpunt dat hierdie kontrak nooit bestaan ​​het nie. Dit het verskeie gevolge.


Na die herroeping: Wat word met die koopprys?

As jy nog nie betaal het vir die goedere wat jy bestel het nie, hoef jy dit nie na die kansellasie te doen nie. As jy aan die ander kant reeds die koopprys betaal het, moet die verkoper jou vir hierdie bedrag terugbetaal sodra jy kan bewys dat jy die goedere gestuur het of dat dit by die verkoper aangekom het (Artikel 358, Paragraaf 4 BGB ). Jy het 14 dae om die goedere na die kansellasie terug te stuur (sien hierbo).
 

Na die herroeping: Wie dra die posgeld vir die opgawe?

Die verkoper hoef nie die koste vir die teruggawe te dra nie, hy kan dit ook op die verbruiker oplê. Ongeag wie die posgeld betaal, die opgawe is altyd op eie risiko (Artikel 355, Paragraaf 3, Sin 4 BGB). So as die pakkie verlore is, is dit nie jou probleem nie, solank jy die versending kan bewys.

Indien u egter die posgeld vir die versending aan u betaal het, moet die verkoper dit saam met die koopprys terugbetaal. Dit geld egter net as jy die hele aflewering terugstuur. As jy twee broeke bestel het en een daarvan behou, hoef die verkoper jou nie die posgeld vir die aflewering van die twee kledingstukke te vergoed nie.

Daarbenewens hoef die kontraktuele vennoot slegs die koste van 'n standaard aflewering aan die kliënt terug te betaal. Indien jy die goedere per duur uitdruklike aflewering op jou versoek ontvang het, hoef hy nie die toeslag hiervoor terug te betaal nie (Artikel 357, Paragraaf 2 BGB)


Na die herroeping: Wanneer kan 'n waardevervanging aangevra word?

Verbruikers is geregtig om 'n produk uit te pak en te toets by ontvangs. Dit is toelaatbaar in die mate wat nodig is om die toestand en funksionaliteit van die goedere na te gaan. Indien die goedere hul waarde verloor as gevolg van hierdie wetlik voldoenende ondersoek, kan die verkoper geen vergoeding eis.

Die situasie is anders as die goedere skade of slytasie ly omdat jy dit nie met genoegsame sorg hanteer het nie of dit gebruik het op 'n manier wat die ondersoek van die toestand en funksionaliteit oorskry. In hierdie geval kan die verkoper vergoeding eis en hoef dan nie die volle koopprys aan jou te vergoed nie (Artikel 357, Paragraaf 7 BGB). As jy onverskillig optree, kan jy koste aangaan wanneer jy die onttrekkingsreg uitoefen.


Na die herroeping: Wat geld vir dienste?

As jy die kontrak vir 'n diens herroep, moet vergoeding dalk ook hier betaal word. Dit geld as die vakman byvoorbeeld reeds met sy werk begin het.

As 'n skilder byvoorbeeld sommige mure verf voordat die onttrekkingstydperk verstryk het en jy onttrek van die kontrak, sal jy moet betaal vir die werk wat tot op daardie stadium gedoen is. As die spesialis die werk volledig voltooi voordat die onttrekkingstydperk verstryk het, verval die reg van onttrekking en moet u ten volle vir die diens betaal.

Om egter vir die diensverskaffer geregtig te wees op hierdie betaling, is dit nodig dat u uitdruklik daarop aangedring het dat die diensverskaffer begin werk voor die sperdatum verstryk het. Daarbenewens moes die diensverskaffer die verbruiker ingelig het oor die verpligting om vergoeding te betaal indien nodig (Artikel 356, Paragraaf 4 BGB).


Na die herroeping: Wat geld vir kontrakte vir gas, water, elektrisiteit en distriksverhitting?

Kontrakte vir gas, water, elektrisiteit en distriksverhitting is soortgelyk aan kontrakte met ander diensverskaffers (soos vakmanne): As jy van die onttrekkingsreg gebruik maak, moet jy betaal vir die diens wat tot op hierdie punt ontvang is.

Daar is 'n koste verbonde aan herroeping?

In beginsel kos 'n onttrekking niks vir die verbruiker nie. Die kontraktuele vennoot mag geen fooie hef vir die verwerking van die herroeping, vir die herberging van die teruggekeerde goedere of vir ander uitgawes wat aangegaan is nie, of dit weerhou wanneer die koopprys terugbetaal word.

Wanneer is die reg van onttrekking uitgesluit??

Nie alle gesluite kontrakte kan herroep word nie. Wanneer hy byvoorbeeld in 'n winkel koop, het die koper geen herroepingsreg nie. Indien die kleinhandelaar 'n item terugneem, geskied dit altyd uitsluitlik uit klandisiewaarde.

§ 312g BGB reguleer in watter gevalle dit ook nie moontlik is om deur herroeping aan die kontrak te onttrek nie. Die onttrekkingsreg vir verbruikers is hier fundamenteel uitgesluit:

 1. Goedere wat individueel vir jou vervaardig of ontwerp is (byvoorbeeld klere volgens maat of pasgemaakte meubels).
 2. Maklik bederfbare goedere soos kruideniersware.
 3. Goedere wat verseël afgelewer word vir higiëniese of gesondheidsbeskermingsredes en nie geskik is vir terugbesorging na oopmaak nie, soos versorgingshulpmiddels vir verbruik of inkontinensiemateriaal.
 4. Goedere wat na aflewering met ander goedere gemeng is.
 5. Alkoholiese drankies wat onderhewig is aan sterk prysskommelings.
 6. Klank- of video-opnames asook rekenaarsagteware waarvan die seël na aflewering verwyder is.
 7. Koerante, tydskrifte en tydskrifte, tensy hulle ingeteken is.
 8. Artikels wat afhanklik is van fluktuasies in die finansiële mark (soos aandele, forex, afgeleide instrumente).
 9. Akkommodasie, vervoer van goedere, motorhuur, kruideniersware aflewering en ontspanningsaktiwiteite, indien 'n spesifieke dag of tydperk hiervoor ooreengekom is.
 10. Openbare veilings.
 11. Dienste wat by die verbruiker se perseel plaasvind ten einde dringende herstel- of instandhoudingswerk uit te voer.
 12. Weddery- en loterydienste wat oor die telefoon of buite die besigheidsperseel gesluit is.
 13. Notariële kontrakte.


Goed om te weet: Onttrekking van die eiendomskoopkontrak is slegs afdwingbaar indien daar geldige redes is - en slegs solank die kontrak nog nie deur die notaris gesertifiseer is nie. As dit egter reeds die geval is, sal slegs 'n herroepingsreg wat in die kontrak ooreengekom is of 'n vriendskaplike terugtrekking deur beide kontrakterende partye help. Die herroeping van 'n eiendomskontrak gaan egter altyd met aansienlike kostes gepaard. 

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here