Beswaar en terugkeer: verbruikersregte in aanlyn handel

Die aanlyn bestelling is gestuur, en die afwagting styg. Maar wat as ontnugtering versprei wanneer die pakkie oopgemaak word, as die artikel nie aan verwagtinge voldoen nie of eenvoudig nie daarvan hou nie? Dan is daar spesiale regulasies wat die kliënt verbruikersregte verleen en herroeping en terugkeer moontlik maak.
In die EU het kliënte wanneer hulle aanlyn inkopies doen 2 weke om van die kontrak te onttrek. Hierdie tydperk begin wanneer die ontvanger die goedere ontvang het en die handelaar hom behoorlik ingelig het. Indien hierdie inligtingsverpligting nie opgevolg is nie, word die onttrekkingstydperk verleng na een jaar en 14 dae, vanaf die ontvangs van die goedere.
Die koper moet die koste vir die teruggawe dra. Baie kleinhandelaars neem egter vrywillig die terugkeerkoste oor.
By herroeping is dit belangrik om sekere reëls na te kom. Op hierdie manier kan die verbruiker die herroeping per e-pos, faks of pos verklaar. Die handelaar kan ook 'n model-onttrekkingsvorm verskaf, maar die verbruiker is nie verplig om hierdie vorm te gebruik nie. Verbruikers kon reeds vir ’n geruime tyd ook hul herroeping mondeling verklaar. Die vangplek is egter dat 'n mondelinge herroeping moeilik in retrospek bewys kan word.
Die onttrekking is egter nie wettig deur bloot die goedere terug te gee nie. Dit is ook nie voldoende om te weier om die goedere te aanvaar nie.

Verbruikerswenk: Gaan die goedere dadelik na

Dit is die beste om die toestand van die goedere na te gaan sodra die aflewering aankom en, indien nodig, onmiddellik 'n klagte in te dien. Stel die koerierdiens dadelik in kennis van enige skade en merk dit op die aanvaardingstrokie. U moet ook skriftelik by die kleinhandelaar kla dat die produk beskadig is of nie met u bestelling ooreenstem nie. Vra die handelaar om dit te ruil vir 'n nuwe produk of om die gebrekkige produk te laat herstel.
In teenstelling met winkels op die perseel, kan u nie goedere vanaf aanlynhandel volledig toets voordat u 'n kontrak sluit nie. Daarom maak die onttrekkingsreg voorsiening dat die goedere na ontvangs nagegaan kan word.
In die geval van 'n teruggawe mag die kleinhandelaar onder geen omstandighede 'n deel van die koopprys weerhou nie - byvoorbeeld op grond daarvan dat 'n broek beproef is en dus nie meer so goed soos nuut is nie. Dit lyk anders wanneer die kliënt die goedere gebruik het en tekens van gebruik is sigbaar. In hierdie geval kan die handelaar vergoeding eis indien hy reeds hierdie feit uitgewys het met die plasing van die bestelling.

Vir aanlyn handel geld spesiale wetlike regulasies met betrekking tot herroeping en terugkeer.

Foto: istock / PeopleImages

Is daar 'n onttrekkingsreg vir dienste?

In die geval van tasbare goedere is die saak relatief duidelik, maar wat van die onttrekking van dienste? Die antwoord: baie soortgelyk aan ander goedere. Die onttrekkingstydperk begin met die sluiting van die kontrak en sodra die handelaar die verbruiker oor sy regte ingelig het.
Dit beteken: Jy kan ook 'n betaalde premiediens herroep, byvoorbeeld vir musiekstroom of registrasie by 'n aanlyn vennootbeurs. Onder sekere voorwaardes kan die onttrekkingsreg egter voortydig verval. Dit is byvoorbeeld die geval as die verbruiker uitdruklik ingestem het tot die uitvoering van die diens. Of as die verbruiker sy kennis bevestig het dat sy onttrekkingsreg verval sodra die handelaar die diens ten volle gelewer het. In die geval van kontrakte vir digitale inhoud, soos musiekaflaaie, vind dit plaas sodra die verskaffer die uitsending begin het. As die kleinhandelaar die diens ten volle gelewer het, maak dit nie meer saak of die verbruiker reeds die prys vir die diens op hierdie tydstip betaal het nie.
 

Wanneer die diens gebruik is

Maar wat as die verbruiker reeds byvoorbeeld die musiek begin stroom het en dan eers sy herroepingsreg laat geld? Dan moet hy die handelaar, indien nodig, vergoed in die bedrag van die waarde van die diens wat reeds gebruik is. Dit is slegs van toepassing indien die verbruiker uitdruklik versoek dat die uitvoering van die diens moet begin voordat die 14-dae-onttrekkingstydperk verstryk het. Die voorvereiste is dat hy dit op 'n permanente datadraer verklaar, byvoorbeeld op papier of in 'n e-pos. Daarbenewens moes die entrepreneur hom opdrag gegee het oor die onttrekkingsreg en die gedeeltelike betalingsverpligting wat hier beskryf word voordat die kontrak gesluit is.

Uitsonderings op die reg van onttrekking

Daar is geen onttrekkingsreg vir sekere aanlyn kontrakte nie, insluitend:
 

 • CD's of DVD's met die seël oop
 • Bederfbare goedere soos medisyne of kos
 • koerante en tydskrifte
 • Bespreking van pakkettoere, vliegtuigkaartjies, huurmotors en treinkaartjies
 • Goedere wat deur private individue verkoop is, byvoorbeeld via platforms soos eBay
 • Pasgemaakte produkte wat aangepas is vir die wense van die kliënt en nie gemaak word van maklik om te monteer individuele onderdele nie (die deurslaggewende faktor is of die goedere maklik teen dieselfde prys aan 'n ander persoon verkoop kan word)
 • Goedere wat na aflewering onafskeidbaar met ander goedere gemeng word (bv. stookolie)


Indien 'n verbruiker sy kontrak kanselleer nadat hy reeds gas, water of elektrisiteit verbruik het, moet hy vergoeding betaal omdat hierdie goedere nie teruggestuur kan word nie. Die kleinhandelaar moet die verbruiker egter korrek inlig oor hierdie gevolg.

Versending: koste, sperdatums, verantwoordelikhede

Indien daar 'n klagte oor goedere is en 'n kontrak word herroep, moet die goedere teruggestuur word na die handelaar. Hier is ook 'n paar vrae spesifiek oor verbruikersbeskerming in aanlynhandel wat ons graag wil aanspreek:
 

 • Wie betaal die teruggawekoste? Baie aanlyn kleinhandelaars dek die terugstuurkoste, maar dit word op 'n vrywillige basis gedoen.Want in beginsel moet die verbruiker vir die terugstuurkoste betaal. Hiervoor is dit nodig dat die kleinhandelaar die verbruiker korrek van hierdie feit ingelig het toe die bestelling geplaas is. Wanneer die goedere teruggestuur word, is die handelaar aanspreeklik vir die goedere.
   
 • Wanneer moet die verbruiker die goedere terugbesorg? Die verbruiker moet die goedere nie later nie as 14 dae na die verklaring van herroeping terugbesorg. Dit geld vir "pakkie-versoenbare " goedere sowel as groot en lywige produkte soos yskaste, waarvoor 'n redery dalk in gebruik geneem moet word.
   
 • Hoe vinnig moet die handelaar die koopprys terugbetaal? Die handelaar moet die koopprys binne 'n maksimum van 14 dae terugbetaal. Hy kan dit egter weerhou selfs nadat die 14 dae verloop het totdat die verbruiker 'n kwitansie ingedien het dat die goedere terugbesorg is. Sonder hierdie bewys kan die handelaar die bedrag geld terughou totdat die goedere deur sy maatskappy ontvang is. Die kleinhandelaar se retensiereg bestaan ​​egter nie indien die kleinhandelaar voorheen ingestem het om die goedere by die verbruiker af te haal nie.
   
 • Na herroeping moet die handelaar die versendingskoste vergoed? Versendingskoste is die versendingskoste wat ontstaan ​​wanneer die goedere die eerste keer aan die verbruiker versend word. Die handelaar is verplig om hierdie versendingskoste te vergoed. Dit geld egter net vir die koste van standaardversending. Indien 'n verbruiker 'n duurder afleweringsmetode kies wanneer hy bestel, byvoorbeeld snelversending, hoef hierdie bykomende koste nie terugbetaal te word nie.

Dit is hoe die terugkeer werk

Wanneer jy terugstuur, is dit die beste om die ongewenste produk in sy oorspronklike verpakking en as 'n pakkie terug te stuur. Jy is verplig om die produk behoorlik te verpak wanneer jy dit terugbesorg, anders sal jy aanspreeklik gehou word in die geval van skade.
Indien die goedere nie in hul oorspronklike verpakking terugbesorg word nie, kan die kleinhandelaar vergoeding eis vir die feit dat hy nie meer die goedere teen die oorspronklike prys kan verkoop nie.
Selfs al kan 'n pakkie voldoende wees vir kleiner items, is dit beter om die goedere as 'n pakkie te stuur, want dit sal vir jou 'n posstrokie gee en dus bewys dat die pakkie werklik teruggestuur is. Jy hou die plasingstrokie lank.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here