Winterdiens: wanneer jy sneeu moet skoonmaak en versprei

Winterdiens moet in die huurooreenkoms gereguleer word

Ten einde huurders vir winterdiens verantwoordelik te wees, is dit nie genoeg om dit net deur middel van 'n kennisgewing in die gang te verklaar nie (Oberlandesgericht Frankfurt, Az. 16 U 123/87). As 'n verhuurder moet jy seker maak dat die skoonmaak- en grinddiens ook in die huurooreenkoms aangeteken word. Indien hierdie regulasie ontbreek, bly die verhuurder verantwoordelik vir die winteronderhoud op die sypaadjie. Jy kan dan byvoorbeeld jou opsigter of ’n professionele maatskappy vir winteronderhoud aanstel. Die koste hiervoor kan weer deur die nutsrekening aan die huurder deurgegee word.
Goed om te weet: Selfs as jy werk of baie oud is, is dit nie 'n rede vir sommige howe om nie die winterdiens uit te voer nie. Indien jy nie self jou pligte kan uitvoer nie of net in 'n beperkte mate jou plig kan doen, sal jy 'n plaasvervanger moet kry wat vir jou die winterdiens sal versorg.

Wanneer moet winteronderhoud soggens gedoen word??

Die verpligting om op te ruim en rommel te strooi begin gewoonlik met oggendverkeer om 07:00. Tot dan moet die paadjie toeganklik wees. Op 'n paar plekke is dit egter eers 08:00 gestel. Die verpligting om op te ruim en rommel te strooi eindig om 20:00, tensy die sypaadjie baie gebruik word. In die geval van sypaadjies hoef die hele area nie skoongemaak te word nie. 'n Strook is voldoende waarop twee voetgangers mekaar kan verbysteek - dit wil sê ongeveer 1 tot 1,50 meter.


Hoe gereeld moet jy sneeu skoonmaak??

Hoe gereeld jy moet skoonmaak en gruis hang af van die weerstoestande: in slegte weer en voortdurende sneeuval verskeie kere per dag, in ysige reën is winterdiens selfs per uur nodig.

Watter gruis kan vir winterdiens gebruik word??

Split, sand of as het bewys dat dit die beste gruis is vir winterpadopruiming. Padsout word in hardewarewinkels aangebied, maar word op baie plekke verbied. Strooi met padsout kan dan met 'n boete gestraf word.
Houtskaafsels is ook ongeskik as gruis. Dit absorbeer vog en word 'n gladde gevaar. As 'n verbyganger glip, moet die huiseienaar vir die skade betaal, het die Hammer-streekhof beslis.
Goed om te weet: Winterdiens sluit ook die opvee en wegdoen van die sand of gruis wat in die lente gestrooi is in (Federale Hof van Justisie, saak nr. VI ZR 260/02).

Wie moet die gruis kry??

Die wet het nog nie bepaal wie die graan vir winterdiens moet kry nie. In die geval van 'n woonstelgebou moet die verhuurder dus daarvoor sorg. In die geval van een- of tweegesinshuise sal die huurder in die meeste gevalle self daarvoor moet sorg.

Waar kan jy die sneeu sit tydens winteronderhoud??

As jy sneeu van die sypaadjie skoonmaak, moet jy dit nooit op straat druk nie. Plaas die sneeu byvoorbeeld in jou eie tuin of op ’n parkeerterrein wat vir hierdie doel vry gehou is. As dit nie moontlik is nie, moet jy die sneeu op die rand wat na die pad wys, stapel. Onder geen omstandighede mag verkeer benadeel word nie. By kruisings en padaansluitings moet jy seker maak dat die sneeuberge nie die uitsig van motoriste beperk nie.
Geute, inlate, in- en uitgange, bushaltes, parkeerplekke vir gestremdes en lane vir fietsryers moet vry van sneeu en ys gehou word.

Plaas die sneeu byvoorbeeld aan die rand van die paadjie om nie ander belangrike areas te versper nie.

Foto: iStock / galinast

Winterdiens: wat gebeur in die geval van skade?

Indien voetgangers beseer word omdat hulle nie ontruim is nie, kan hulle vergoeding eis. Verhuurders moet huis- en grondeienaarsaanspreeklikheidsversekering uitneem, private aanspreeklikheidsversekering word aanbeveel vir huurders wat verplig is om rommel te strooi en eienaars van eienaar-geokkupeerde residensiële eiendom.

Regte & Belasting Die belangrikste versekerings vir bouers en huiseienaars Vind hier uit watter versekering eienaars in watter fase moet uitneem en wat die beskerming kos.

In die geval van gemis winterdiens konsentreer hofuitsprake op die sogenaamde aanbiedings- en bewyslas asook op buitengewone grensgevalle. In beginsel moet die benadeelde party aantoon en bewys dat die party aanspreeklik vir verspreiding die skade strafbaar veroorsaak het. Hierdie las word egter omgekeer indien die persoon wat vatbaar is vir rommel uitsonderlike omstandighede noem.
Byvoorbeeld, wanneer hy beweer dat dit sinloos was om te strooi (Federal Court of Justice, Az. VI ZR 219/04). Die Sleeswyk Hoër Streekhof het besluit dat die verpligting om rommel te strooi het om 08:00 begin en die ongeluk het om 08:00 begin.2 uur het plaasgevind. Die uitspraak: geen aanspreeklikheid om vergoeding te betaal nie omdat dit nie op 'n sekere punt hoef te begin nie (Az. 11 U 174/2001).
'n Uitspraak deur die Hoër Streekhof in Celle illustreer dat die feite so noukeurig moontlik aangebied moet word. Ten spyte van ernstige beserings is 'n voetganger se pak van die hand gewys omdat die prokureur niks te sê gehad het wat besprinkel moes gewees het nie (lêernr. 9 U 42/03). Die OLG Celle het geen vereenvoudiging van bewyse toegelaat nie omdat die voetganger in die onmiddellike omgewing gewoon het.

Dit is maklik om op gladde paadjies beseer te word. Indien die huiseienaar nie sy plig om te versprei nagekom het nie, kan hy vir skadevergoeding gedagvaar word.

Foto: iStock / Astrid860

Uitsondering: voetgangers is verplig om versigtig te wees

Selfs al is huiseienaars of huurders verantwoordelik vir die winterpadopruiming, moet voetgangers hul gesonde verstand gebruik. Enigiemand wat dus in die winter in onvanpaste skoene uit en rond is of wat doelbewus aan die onskoongemaakte kant van die pad hardloop en gly, is deels te blameer.

Wanneer is munisipaliteite verantwoordelik vir winterinstandhouding??

Munisipaliteite is fundamenteel verantwoordelik vir die sypaadjies waarvoor geen inwoners winteronderhoud verskaf nie. Die munisipaliteit moet ook sy plig nakom as 'n rypvoertuig onklaar raak of beskadig word.

Munisipaliteite is verantwoordelik om paaie skoon te maak wanneer dit sneeu – selfs al is een van die voertuie defektief.

Foto: iStock / 4FR

Wie is aanspreeklik vir vallende sneeu?

Indien sneeu of ys tydens storms van die dak af val en as 'n geparkeerde motor as gevolg daarvan beskadig word, moet van geval tot geval besluit word of en wie aanspreeklik is. Volgens die regspraak van die Federale Hof van Justisie is die beginsel dat almal hulself moet beskerm teen dakstortings. Of en tot watter mate die huiseienaar ten volle of gedeeltelik aanspreeklik is en onderhewig is aan verpligte winteronderhoud hang egter daarvan af of daar spesiale omstandighede in die individuele geval is.
Die skottelgoed besluit onder meer of dit 'n area met min of baie sneeu is. In sneeugebiede kan die huiseienaar verplig word om winteronderhoudswerk uit te voer: met ander woorde, om die sneeu van die dak af te verwyder, om sneeuskerms te installeer en/of om te waarsku teen dakstortings met waarskuwingstekens. In beginsel hoef die huiseienaar egter nie vir 'n winter van die eeu voor te berei nie. As daar egter 'n gereelde bedreiging van sneeustortings is, is beskermingsmaatreëls raadsaam.

Sulke tekens word dikwels in sneeugebiede aangetref. As jy in elk geval parkeer, doen jy dit op eie risiko.

Foto: Fotolia

Hoe kan ek belasting bespaar met winterdiens?


Winterdienste van belasting afgetrek word: huurders en huiseienaars moet dit in gedagte hou

As jy as huurder of huiseienaar die winterdiens aan ’n diensverskaffer toevertrou en hulle daarvoor betaal, dan kan jy die koste as ’n huishoudelike verwante diens van die belasting aftrek (verw. VI R 56/12). 20 persent van die arbeidskoste word direk van die inkomstebelasting afgetrek wat deur die belastingkantoor betaal moet word. Die koste van sand of gruis kan ook vereffen word.


Trek winterdiens van die belasting af: Verhuurders moet dit in ag neem

Indien die verhuurder self die winterdiens oorneem, kan hy nie die koste aangegaan as huishoudelike verwante dienste aftrek nie, maar eerder as inkomsteverwante koste vir inkomste uit huur en verhuring.


Goed om te weet: As jy as die verhuurder sorg vir sneeu skoonmaak en ysige areas, dan het jy, anders as huurders en huiseienaars, die opsie om hulpmiddels soos 'n sneeugraaf, besem of sneeublaser en gruis te eis asook reiskoste tussen die gehuurde eiendom en jou eie woonplek. As jy 'n diensverskaffer as 'n verhuurder huur, kan jy bystandsfooie, bedryfskoste en bybetalings aftrek.

Met die hulp van sneeublasers kan sypaadjies vinniger skoongemaak word. Verhuurders het die opsie om dit van belasting af te trek.

Foto: iStock / Astrid860

Winterdiensvoorsorgmaatreëls

’n Sneeuwag beskerm verbygangers en geparkeerde motors teen vallende dakstortings. Die manier waarop hulle geheg word, word egter nie op 'n eenvormige wyse gereguleer nie. Vra jou plaaslike owerheid of daar enige regulasies oor veiligheidshekke of soortgelyke beskermingsmaatreëls is. Daar is hofbeslissings waarvolgens spesifieke individuele maatreëls teen dakstortings vereis word selfs sonder plaaslike regulasies indien sneeumassas binnekort verwag word. Waarskuwingstekens kan voldoende wees.
Die Ulm-streekhof het in 2006 besluit: As daar 'n openbare parkeerterrein langs 'n huis met 'n dakhelling van meer as 35 grade is in 'n gebied wat nie arm is aan sneeu nie, dan moet sneeuskerms aan die dak geheg word; onder sekere omstandighede moet waarskuwingstekens ook opgestel word of bedreigde areas van die parkeerterrein tydelik heeltemal gesluit word (Verw. 1 S 16/06).
Indien daar 'n verpligting is om voorsorgmaatreëls te tref en die huiseienaar nie hierdie verpligting nakom nie, moet hy in beginsel betaal vir skade wat 'n derde party as gevolg daarvan ly (Artikel 823, Duitse Burgerlike Wetboek). Jy kan inligting bekom oor of en hoe sekuriteit vereis word as jy let op watter maatreëls in die breër omgewing getref word. 

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here