Behuisingsubsidierekening: Wohn-Riester en belasting

Wat is die behuisingsubsidierekening?

Die behuisingsubsidierekening is 'n fiktiewe rekening wat geskep word as deel van die Wohn-Riestern. Alle befondsde bedrae (tans 'n maksimum van 2.100 euro per jaar) word gedokumenteer en aangeteken. Totdat aftrede begin, word rente betaal op die bedrae wat teen 2% per jaar aangeteken is. Hierdie rente dien om te vergoed vir die feit dat die residensiële eiendom wat met die hulp van die subsidie ​​verkry is, reeds deur die begunstigde bewoon word en die begunstigde baat by die soms aansienlike toename in waarde. Die bedrag op die behuisingsubsidierekening, wat jaar na jaar toeneem, verteenwoordig dan die belasbare krediet aan die begin van aftrede.

Wanneer is die belasting vir die Wohn-Riestern??

Soos reeds hierbo genoem, vind die belasting van die residensiële Riestern stroomaf plaas. Dit beteken dat belasting eers betaal hoef te word wanneer die begunstigde aftree-ouderdom (tans 67 jaar) bereik.

Wat belasting betref, kan jy kies tussen eenmalige belasting of die verminderde bedrag.

Foto: AndreyPopov / iStock

Behuisingsubsidierekening: eenmalige belasting- of verminderingsbedrag?

Na gelang van die bedrag van die ander inkomste en ook die persoonlike omstandighede, word wanneer die begunstigde aftree, besluit of en in watter bedrag belasting betaal moet word.
Die fiktiewe krediet op die behuisingsubsidierekening kan dan op twee verskillende maniere belas word:
1. Eenmalige belasting
2. Verminderingsbedrag

Wat is eenmalige belasting?

Met eenmalige belasting betaal die begunstigde die belastingaanspreeklikheid ten volle in een betaling. Die voordeel van hierdie variant is dat slegs 70 persent van die opgehoopte som belasbaar is. Die oorblywende 30 persent bly belastingvry. Die nadeel is egter dat die eenmalige betaling tot 'n verhoging in die belastingkoers kan lei, wat in sommige gevalle vinnig die 30 persent afslag kan uitwis.

Wat is die verminderingsbedrag?

Alternatiewelik is stroomaf belasting ook moontlik via die sogenaamde verminderingsbedrag. Met hierdie variant word die belastingaanspreeklikheid nie in een bedrag betaal nie, maar oor 'n langer tydperk. Hierdie tydperk begin met die aanvang van aftrede en eindig op die ouderdom van 85. Verjaarsdag van die begunstigde. 

Aan die begin van die pensioen word die bedrag wat op die behuisingsubsidierekening aangeteken is, gedeel deur die aantal jare totdat die ouderdom van 85 bereik word. Ouderdom van die begunstigde verdeel. (Vanaf aftree-ouderdom 67 is dit tans 18 jaar.) Die gevolglike som word by die jaarlikse belasbare inkomste gevoeg en behoorlik belas.

Watter belasting is beter?

Daar is geen algemene antwoord op watter van die twee variante in individuele gevalle die goedkoper is nie. Die deurslaggewende faktor hier is hoe hoog die gereelde jaarlikse inkomste is waarby die bedrag van die behuisingsubsidierekening gevoeg word. Die individuele belastingkoers speel ook 'n rol. 'n Belastingadviseur moet hier geraadpleeg word om te verseker dat die eenmalige belasting, ten spyte van die 30 persent vermindering in die belasbare bedrag, nie lei tot 'n hoër belastinglas as die terugbetaling van die belasting wat betaal moet word tot die ouderdom van 85. ouderdom.

Behuisingsubsidierekening: Voorbeeld van belasting op subsidies

As 'n voorbeeld van 'n belasting op die subsidie, 'n eiendom met 'n markwaarde van 500.000 euro kan aanvaar word. Die begunstigde is 35 jaar oud en het 150.000 euro ekwiteit en moet dus 350.Finansies € 000.
Van 'n effektiewe jaarlikse rentekoers van 1,8% en 'n maandelikse koers van 1.Vanaf 740 euro word die eiendom binne 20 jaar afbetaal. 

Elke jaar moet die begunstigde dus 20 betaal.Samel 880 euro in vir die terugbetalingspaaiemente. Hierdie is met 2.Befonds 100 euro jaarliks. Hierdie 2.100 euro per jaar word dus op die behuisingsubsidierekening aangeteken en rente teen 2% jaarliks.

As hierdie bedrag oor 'n tydperk van 20 jaar in die fiktiewe rekening ontvang word, is die bedrag wat daar opgehoop word, 42.000 euro, met 'n jaarlikse rentekoers van 2% op 51.577 euro.
Wanneer die befondsing verval, is die begunstigde 55 jaar oud. Totdat die aftree-ouderdom oor twaalf jaar bereik word, sal die bedrag op die behuisingsubsidierekening voortgaan om rente teen 2% jaarliks ​​te verdien. Na die totaal van 32 jaar wat verby is, 65.412 euro opgehoop. As hierdie bedrag met 'n eenmalige betaling terugbetaal word, sal slegs 70% daarvan 45 wees.788 euro moet belas word.

As die opgehoopte bedrag egter teen die ouderdom van 85 ingesamel moet word. Verjaarsdag word eweredig afgetrek, dit lei tot 'n fiktiewe maandelikse pensioen in die bedrag van 303 euro (65).412 euro / 18 jaar / 12 maande), wat teen die individuele belastingkoers belas moet word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here