Huur 'n woonstel en bespaar belasting

Om die uitgawes vir jou residensiële eiendom van belasting te kan aftrek, moet jy die bylae 'Inkomste uit huur en verhuring ' in jou belastingopgawe invul. Sodat alle koste in die belastingopgawe in ag geneem kan word, is dit ook baie belangrik dat alle uitgawes met 'n faktuur of kwitansie gestaaf kan word. Daarom moet u alle kwitansies versigtig afhaal en bewaar.

Jy kan hierdie koste aftrek en belasting bespaar

As 'n reël kan alle koste van aankoop of nuwe konstruksie, instandhouding of herstelwerk vir gehuurde woonstelle van die belasting afgetrek word.

Foto: Fotalia / Gina Sanders

1. Verkryging en vervaardigingskoste

Alle koste aangegaan in die verkryging of konstruksie van u huureiendom (uitgesluit verkrygingskoste vir die eiendom) word oor 50 jaar afgeskryf - jaarliks ​​met twee persent van die boukoste (konstruksie voor 1925: 2,5 persent vir 40 jaar).

2. Moderniseringskoste

U eis die koste vir die modernisering onmiddellik en ten volle vir belastingdoeleindes. Alternatiewelik kan jy die uitgawes oor tot vyf gelyke jaarlikse paaiemente verdeel en aftrek. Binne die eerste drie jaar na die aankoop het jy meer as 15 persent (BTW uitgesluit) van die koopprys vir die gebou belê? Dan moet die koste saam met die boukoste oor 50 jaar afgeskryf word. Enigeen wat ten minste drie uit vier kernareas (dit is elektriese, verwarming en sanitêre stelsels sowel as die vensters) hernu, moet ook op lang termyn afskryf.

Jy kan die koste van modernisering onmiddellik van jou belasting aftrek of dit oor tot vyf jaarlikse paaiemente versprei.

Foto: Fotolia / Halfpoint

3. Bedryfskoste wanneer 'n woonstel gehuur word

Die maandelikse bedryfskoste word gewoonlik deur die huurder gedra indien dit uitdruklik in die huurooreenkoms ooreengekom is. Dit moet skriftelik vermeld word dat vooruitbetalings op die bedryfskoste gemaak moet word en dat hierdie vooruitbetalings ook dienooreenkomstig verhoog kan word in die geval van verhoogde koste.  Daarom moet jy as verhuurder dit as inkomste in jou belastingopgawe aandui, maar jy kan dit dan as inkomsteverwante uitgawes aftrek. 

Jy moet met hierdie koste per vierkante meter op 'n maandelikse basis bereken:

Erfbelasting voor 0.19 Euro
Water (insluitend. Riool) voor 0.39 Euro
verwarmer 0,90 Euro
Waterverhitting voor 0.28 Euro
hysbak voor 0.11 Euro
Straat skoonmaak 0.05 Euro
Vullisverwydering voor 0.19 Euro
Gebou skoonmaak voor 0.14 Euro
Tuinonderhoud voor 0.14 Euro
Huidig ​​in die algemeen) 0.05 Euro
Skoorsteen skoonmaak voor 0.04 Euro
versekering voor 0.13 Euro
gebou superintendent voor 0.19 Euro
Kabel of antenna voor 0.11 Euro
Ander 0.05 Euro

4de. Trek besigheidsuitgawes van belasting af

Jy eis onmiddellik advertensie-uitgawes. Dit sluit in rente op bougenootskaplenings en verbandlenings, huisgeld en eiendomsbelasting, versekeringsbydraes, onderhoud en herstelkoste. Dit sluit ook vergoedingsbetalings aan huurders in vir vroeë ontruiming, koste vir administrateurs en vir advertensies om na huurders te soek.

5. Huur woonstel met meubels

Jy verhuur 'n woonstel met al jou voorraad soos meubels en 'n kombuis? Dan kan jy die koste van die aankoop van toerusting en items eis en belasting bespaar.
Neem asseblief kennis: Meubels wat nie 'n netto waarde van 410 euro oorskry nie, kan steeds in die belastingopgawe in die jaar van aankoop vermeld word. Indien die verkrygingskoste hierdie waarde oorskry, moet die items oor verskeie jare afgeskryf word.

As jy 'n gemeubileerde woonstel huur, kan jy ook die koste van die aankoop van die meubels van die belasting aftrek.

Foto: Shutterstock / AlexRoz

6de. Reiskoste wanneer 'n woonstel gehuur word

U trek reise na u huureiendom af as reiskoste teen dertig sent per kilometer gery, sowel as enige verblyfkoste.

7de. Bespaar belasting op kantoorkoste

As jy as verhuurder ’n woonstel heeltemal onafhanklik bemark, verhuur en bestuur, kan jy die koste vir telefoon- of skryfgereedskap as kantoorkoste eis.

8ste. Uitgawes vir belastingadviseurs en prokureurs

Belastingaftrekbare koste vir 'n belastingadviseur of prokureur in verband met die uithuur van 'n woonstel.

9. Bespaar belasting op leë woonstelle

As die eiendom leeg is, sal jy voortgaan om inkomsteverwante uitgawes te eis. In die geval van ’n langer vakature sal die belastingowerhede egter kyk of jy werklik wil huur. Om die belastingvoordeel te verseker, bewys jou huurvoorneme - met advertensies of deur 'n makelaar te huur. As die eiendom weens die toestand nie verhuur kan word nie, moet jy die woonstel omskep om die voorneme om inkomste te genereer te bewys (BFH, Az. IX R 54/08).

10. Huur 'n woonstel

As jy die eienaar is van ’n vakansiehuis in Duitsland wat net verhuur word, kan jy dit ook vir belastingdoeleindes eis. Jy trek die volle advertensie-uitgawes af as die vakansiewoonstel op ten minste 75 persent van die gewone huurdae bewoon is.
Die plaaslike toerismevereniging weet hoeveel weke of maande algemeen in die jaar is. Die eiendom is 25 persent en meer leeg? Dan moet jy jou voorneme om inkomste te genereer deur middel van 'n surplusvoorspelling demonstreer. Of jy kan goeie redes gee vir die kort huurtydperk, soos uitgebreide opknappingswerk.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here