Behuisingspremie: Hierdie inkomstelimiete geld

Om 'n aansoek om 'n behuisingsubsidie ​​suksesvol te kan indien, moet die inkomste van individue sowel as gades of vennote nie sekere gespesifiseerde bedrae oorskry nie.
Dit is tans so dat al daardie persone wat 'n ooreenstemmende aansoek om 'n behuisingsboupremie indien en 'n belasbare inkomste van tot 25 per jaar het, geregtig is op die subsidie.600 euro. Getroude of geregistreerde lewensmaats het 'n hoër inkomstelimiet: Hulle kan die bedrag verdubbel, dit wil sê nie meer as 51 saam nie.Verdien 200 euro per jaar.
Hierdie limiete sal egter vanaf 1 Januarie 2021 verhoog word - dit sal dit vir 'n groter groep mense moontlik maak om aansoek te doen vir staatsfinansiering, byvoorbeeld vir die bouvereniging leningsooreenkoms. Die inkomstelimiet vir individue sal vanaf 2021 35 wees.000 euro per jaar. Getroude of lewensmaats kan dan gesamentlik 'n belasbare jaarlikse inkomste van 'n maksimum van 70 hê.Het 000 euro. Die resultaat: In plaas van byna 25 miljoen, kan byna 40 miljoen Duitsers nou die huisboupremie ontvang – mits hulle ’n huislening en spaarkontrak het.

Dit is die befondsingslimiete vir die behuisingsubsidie ​​in 'n oogopslag:

Maksimum limiet op belasbare inkomste per jaar

Tot 31.12de.2020

Vanaf 01.01.2021

Individueel

25ste.600 euro

35.000 euro

Getroud / lewensmaat *

51.200 euro

70.000 euro

* Gades gesamentlik beoordeel en lewensmaats gesamentlik beoordeel ooreenkomstig die Wet op Lewensvennootskap.
Goed om te weet: Nie net styg die maksimum limiet van belasbare inkomste nie, die maksimum gesubsidieerde besparing en die subsidiekoers styg ook – vanaf 2021 sal daar meer geld van die staat wees vir die behuisingsboupremie.

Behuisingspremie: watter inkomste is deurslaggewend?

Let daarop dat die inkomstelimiet vir die huisboubonus nie die jaarlikse salaris is nie, slegs die jaarlikse belasbare inkomste. Dit kan 'n aansienlike verskil maak, veral vir gesinne met kinders, aangesien die belasbare bedrag aansienlik laer is as wat op jou salarisstrokie is as gevolg van moontlike vrystellings. Dit is dus die moeite werd om die wiskunde te doen!
In die geval van kinderlose mense is die belasbare inkomste weens pensioenuitgawes, inkomsteverwante uitgawes en ander belastingaftrekbare koste ook dikwels heelwat laer as die netto salaris. Ook hier moet bougenootskapspaarders mooi kyk of hulle geregtig is op die huisboupremie vir hul huislening en spaarkontrak.

Hoe hoog kan my jaarlikse bruto toelaag vir die huisboupremie wees??

In die volgende tabel kan jy die bruto inkomste sien vir werknemers en staatsamptenare wat geen ander belasting-relevante uitgawes het behalwe enkelbedrae en belastingvrystellings nie.*
 

Enkelouers (maksimum belasbare inkomste 35.000 euro)
Werkstatus Geen kinders 1 kind 2 kinders 3 kinders 4 kinders
Werkers 43.300 50.300 55.300 59.900 64.400
amptelik 37.900 43.700 47.800 52.000 56.100

In die geval van getroude paartjies is die bruto inkomste wat vir die behuisingsboupremie toegelaat word, hoër. Die volgende tabel toon hoe hoog die bruto inkomste kan wees, afhangende van die aantal kinders en professionele status.*

Getroude paartjies (maksimum belasbare inkomste 70.000 euro)
Werkstatus Geen kinders 1 kind 2 kinders 3 kinders 4 kinders
Albei werkers 86.700 96.100 105.500 114.800 123.100
N werknemer 82.600 90.400 96.200 106.000 113.800
N werknemer,
'n amptenaar
80.700 89.300 97.800 106.300 114.800
Albei beamptes 75.800 83.600 91.400 99.300 107.100
'n Amptenaar 72.900 80.700 88.500 96.400 104.200

* Aannames: geen verdere inkomste buiten die lone nie, in die geval van dubbelverdienende egpare verdien albei dieselfde bedrag; 2020 sosiale sekerheidsbydraekoerse; Bedrae afgerond tot 'n volle 100 euro.

As jy presies weet, kyk na die huidige belastingaanslag: Daar kan jy sien hoe hoog die belasbare bedrag vir 'n jaar was en of dit sin maak om as gevolg daarvan aansoek te doen vir die huisboupremie. Die belasbare bedrag na alle aftrekkings word hier gelys.
Wenk: Jy kan selfs twee jaar terugwerkend aansoek doen vir die huisboubonus, dit wil sê tot einde 2021 vir 2019. Bestaande kontrakte ontvang ook die verbeterde huisboupremie. Die basiese voorwaarde is dat die geld wat bespaar word, vir woondoeleindes aangewend word. Andersins sal jy dalk die huisboupremie moet terugbetaal.

Bepaal belasbare inkomste sonder 'n belastingaanslag

Die vereiste belastingopgawe vir die vorige jaar is nie altyd beskikbaar nie. Enigiemand wat nietemin die belasbare inkomste wil bepaal om te kan skat of die huisboupremie as subsidie ​​vir die bouverenigingkontrak in aanmerking kom, kan hulp op die internet kry: Sogenaamde belastingsimulators gebruik verskeie inligting om te bereken hoeveel geld uit die salaris word op die ou end as belasbare inkomste gelaat. Sodoende kan belangstellendes relatief presies bereken of hulle geregtig is op die subsidie ​​of nie, selfs sonder 'n belastingaanslag.
Hoeveel geld die staat dan as ondersteuning op aansoek betaal, verskil in elke individuele geval. Lees hier hoe om die bedrag van die huisboupremie te bereken.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here