Condominium Act: Nuwe reëls van krag

Strukturele veranderinge, soos die installering van nuwe vensters, fasade-isolasie of die installering van 'n sonnestelsel, kan nou deur die gemeenskap van eienaars met 'n gewone meerderheid besluit word. "Die wetgewer wil bereik dat meer energiedoeltreffende opknappings in woonkomplekse uitgevoer word," verduidelik Reitzer. Tot dusver het dit groter meerderhede geverg, in baie gevalle selfs die toestemming van alle eienaars. Sodat die individuele eienaar nie uitgelewer is aan die genade van die meerderheid nie, moet strukturele veranderinge oor die algemeen net betaal word deur daardie eienaars wat ook vir hulle gestem het. Maar daar is uitsonderings: Byvoorbeeld, as, volgens die wysiging, die beplande maatreëls "binne 'n redelike tydperk geamortiseer" sal word. Selfs al is die besluit aangeneem met meer as twee derdes van die stemme en die helfte van die mede-eienaar se aandele, sal almal gevra word om te betaal. "In die praktyk behoort dit tot 'n paar konflikte te lei", vrees Reitzer.

Ken jy al ons podcast?

Hierdie konstruksiemaatreëls kan ook sonder 'n meerderheid geïmplementeer word

Sekere boumaatreëls kan selfs teen die wil van die meerderheid deur 'n enkele huiseienaar uitgevoer word. Enigiemand wat byvoorbeeld 'n e-motor besit, kan versoek dat 'n laaistasie in die woonkompleks geïnstalleer word. Daar is ook 'n reg op hindernisverminderende omskakelings, maatreëls vir inbraakbeskerming en installasies wat toegang tot die vinnige internet moontlik maak. Of laaistasie, traphyser in die gang of optieseveselverbinding: “Slegs die eienaars wat so 'n maatreël bestel dra die koste. En net hulle mag die installasie gebruik,” verduidelik verenigingskenner Reitzer.

Die eienaarsvergadering kan vinniger besluit

Eienaarsvergaderings is vinniger kworaat, want in beginsel kan regsgeldige besluite nou geneem word ongeag die aantal mense teenwoordig. Voor dit moes minstens die helfte van die eienaars teenwoordig wees. “Dit is nou nog belangriker om aan eienaarvergaderings deel te neem sodat ’n minderheid nie besluite neem nie,” beklemtoon Reitzer. Daarom is die uitnodigingstydperk vir die vergadering van twee tot drie weke verleng. Woonsteleienaars kan ook besluit om aanlyn deelname aan die vergadering moontlik te maak deur 'n videokonferensiestelsel te gebruik. Daar is egter geen regsaanspraak hierop nie. “En die tegniese implementering sal waarskynlik probleme veroorsaak,” sê Reitzer.

Enkelgesinshuise maak die grootste aandeel in hierdie statistieke uit.

Foto: Federale Statistiese Kantoor

Innovasies rakende die eiendomsbestuurder

Daar was baie besprekings oor die kwalifikasies van eiendomsbestuurders. Volgens die nuwe residensiële eiendomswet kan elke eienaar in 'n fasiliteit met minstens nege partye vanaf einde 2022 aandring op 'n bestuurder wat IHK-kwalifikasies of 'n vergelykbare opleiding het. "Dit versterk die bevoegdheid van die administrasies," prys Reitzer. Terselfdertyd brei die wet die administrateur se werkingsgebied uit. Sonder konsultasie kan hy kontrakte sluit namens die huisgemeenskap (behalwe eiendomstransaksies en lenings). “Dit stel hom in staat om vinniger te reageer, byvoorbeeld as die dak herstel moet word ná ’n storm,” verduidelik Reitzer. Aan die ander kant kan die gemeenskap van eienaars makliker van die bestuurder skei. Huidige kontrakte kan te eniger tyd met 'n kennistydperk van ses maande beëindig word. Voorheen was daar 'n dwingende rede om verwyder te word.

Adviesraad beheer die administrateur

Vir die eerste keer word wetlik bepaal dat die administratiewe adviesraad die administrateur beheer en dit nie net ondersteun nie. Voorheen moes drie mede-eienaars hierdie erepos beklee, nou is die getal arbitrêr. ’n Toegewyde eienaar in die huis is genoeg. Edeltraud Reitzer van die residensiële eiendomsvereniging: “Dit behoort dus makliker te wees om hierdie belangrike pos te vul. "

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here