Om gemeenskap te kry: wat sit daaragter?

’n Gemeenskap van winste ontstaan ​​wanneer ’n egpaar sonder ’n huwelikskontrak trou. Dit is een van drie wetlike regulasies wat huweliksgoedere raak (huweliksgoederebedeling). Hierdie regulasies is geanker in die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Die gemeenskap van winste bring dus mee dat die egpaar se finansiële omstandighede nie na die troue verander nie. Dit beteken: Wat voor die troue aan jou behoort het, sal daarna jou alleeneiendom bly. Elke gade gaan voort om hul eie bates te bestuur. Die term "gemeenskap" is dus misleidend. Streng gesproke is die gemeenskap van winste niks meer as 'n wetlik voorgeskrewe skeiding van eiendom nie. Daarom praat mens van die wettige eiendomsregime.
Tydens die huwelik voel die egpaar min van die gemeenskap van winste. Dit tree eers in werking wanneer die huwelik eindig – hetsy deur die dood van ’n gade of deur egskeiding. Dan ontvang die finansieel swakker af vennoot vergoeding. U het egter ook die opsie om die gemeenskap van winste te eniger tyd tydens die huwelik te beëindig - deur 'n huwelikskontrak daarna op te stel en na 'n ander eiendomsregime oor te skakel.

Gemeenskap van winste en gemeenskap van goed: wat is die verskil?

Enigeen wat nie net hul lewe met hul lewensmaat wil deel nie, maar ook hul eiendom, stel 'n huwelikskontrak op en kom ooreen oor die sogenaamde gemeenskap van goedere. Dit is die tweede vorm van die eiendomsregering (§1415 BGB) en verteenwoordig die alternatief vir die gemeenskap van winste: deur die huwelik behoort alles aan beide. So 'n ooreenkoms moet egter noukeurig oorweeg word. Omdat die gemeenskap van goedere risiko's inhou: as een maat byvoorbeeld skuld in die huwelik inbring, moet die ander ook verantwoordelikheid daarvoor aanvaar - al het hy nie geweet van die verpligtinge van sy geliefde nie. Belangrik: 'n Huwelikskontrak is slegs geldig as dit notarieel onderteken is.
 

Benewens die gemeenskap van winste en die gemeenskap van goed, is daar 'n derde moontlikheid: die skeiding van eiendom. In beginsel is dit 'n kontraktueel ooreengekome gemeenskap van winste. Die enigste verskil: In die geval van 'n egskeiding is daar geen vergoeding vir winste nie. 

Kan een gade aanspreeklik gehou word vir die ander se skuld??

geen. Die gemeenskap van winste is nie 'n gemeenskap van aanspreeklikheid nie (§ 1363 Abs.2 BGB). Want danksy die skeiding van bates bly die berge skuld wat 'n man of vrou in die huwelik bring apart van mekaar. Maak nie saak hoe groot die berg is nie – elkeen moet steeds vir sy eie verpligtinge betaal. Dit geld ook vir lenings wat eers ná die ja-woord aangegaan word. Tensy die egpaar saam 'n leningsooreenkoms onderteken het (byvoorbeeld vir hul eie huis) of die een instaan ​​vir die ander. Dan is albei gesamentlike en meerdere skuldenaars. Dit beteken: almal is aanspreeklik vir die hele bedrag in 'n noodgeval.

Danksy die skeiding van bates bly die berge skuld wat 'n man of vrou in die huwelik bring apart van mekaar.

Foto: iStock / fizkes

Watter beperkings op beskikking is daar in die gemeenskap van winste?

Huishoudelike items

Dit is waar dat almal in die gemeenskap van winste hul eie bates het. Maar dit beteken nie dat elke gade met hul eiendom kan doen wat hulle wil nie. Daar is sogenaamde beperkings op beskikking. Voorbeeld: Gedeelde huishoudelike items soos wasmasjiene of televisies kan nie sonder die toestemming van die gade verkoop word nie. Andersins sal 'n reeds gesluite verkoopskontrak oneffektief wees. Die persoon wat nie tot die verkoop ingestem het nie, kan selfs die item van die nuwe eienaar terugeis (§1368 BGB).

Die rykdom as geheel

Daarbenewens beskerm die wetgewer die "bates as 'n geheel", dit wil sê die familiebates (§1365 BGB). In 'n gemeenskap van winste is dit nie moontlik dat een persoon die hele eiendom kan verkoop en die ander een hulpeloos moet toekyk nie. Jy het altyd die toestemming van jou gade nodig. Hierdie regulasie raak beide die eiendom wat die gades voor hul huwelik besit het en die eiendom wat hulle tydens hul huwelik verdien het.
Voorbeeld: 'n Getroude paartjie woon in 'n huis wat hulle van hul man se ouers geërf het. Gevolglik is hy die enigste eienaar van die eiendom. Verder het hy geen vaste eiendom om van te praat nie. Omdat die werk in die huis en in die tuin vir hom te veel raak, wil hy sy eiendom verkoop en saam met sy vrou in 'n kleiner woonhuis intrek. Die vrou is daarteen. Alhoewel die man die eiendom besit, mag hy nie sy vrou se wense verontagsaam nie.
Wat beteken "vervreemding van die bates as geheel " eintlik?? Waar trek die wetgewer die streep?? Volgens familiereg geld die volgende: Met bates tot 50.000 euro, daar is 'n beskikking oor die hele eiendom as die gade minder as 15 persent van die eiendom oor het. Met totale bates meer as 50.000 euro, die limiet is 10 persent. Regstransaksies vereis nie goedkeuring tot hierdie limiet nie (10 persent of 15 persent).

In 'n gemeenskap van winste is dit nie moontlik vir een persoon om die hele eiendom te verkoop en die ander om hulpeloos toe te kyk nie.

Foto: iStock / Prostock-Studio

Watter uitsonderings is daar??

Die sogenaamde "krag van sleutels" laat die gade toe om voorwerpe te koop of kontrakte te sluit sonder die toestemming van die ander (§ 1357 BGB). Die enigste voorvereiste: Dit moet besigheid wees wat "bydra tot voldoende dekking van die lewensbehoeftes" van die gades. Dit verwys hoofsaaklik na verbruikersgoedere, dit wil sê klere of voedsel. Dit sluit ook volledig omvattende versekering vir die gesinsmotor in. So 'n kontrak word geassosieer met regte en verpligtinge - vir beide gades. In ons voorbeeld beteken dit: Albei trek voordeel uit die motorversekering, maar is ook verplig om terselfdertyd te betaal. Basies: Die aankoop moet proporsioneel wees en moet nie verder gaan as die gesin se finansiële raamwerk nie. Die krag van die sleutels eindig met die egskeiding.

Wie besit wat in 'n gemeenskap van winste?

Basies: ’n Huwelik verander nie die finansiële situasie van die pasgetroudes nie. Wat jy gekoop het, is steeds joune. Dit geld beide voor en na die troue. Dit maak nie saak of dit 'n woonstel is waarin julle saam woon of 'n skootrekenaar wat julle alleen gebruik nie. Dit is ’n wydverspreide wanopvatting dat getroude paartjies ná die troue die helfte van alles besit. Selfs as jy en jou gade iets saam koop, beteken dit nie wetlik dat julle albei daarvan kan ontslae raak nie - tensy julle saam die verkoopskontrak onderteken het. Dit geld ook as 'n item breek en jy koop 'n nuwe een saam om dit te vervang.
Voorbeeld: Max en Luise Müller is al vier jaar getroud. Max het sy platskerm-TV in die huwelik ingebring. Dit werk nie meer nie. Die egpaar het saam 'n nuwe televisie in 'n verbruikerselektronikawinkel gekoop. Uit 'n suiwer wetlike oogpunt behoort die toestel steeds eksklusief aan Max - al het albei van hulle vir die nuwe televisie betaal.

Wat is wins en wat is nie?

Die toename in welvaart tydens 'n huwelik word wins genoem. Dit sluit alles in wat jy en jou maat tydens julle tyd saam verkry en verdien het – byvoorbeeld:

 • Sekuriteite
 • Bankbalans
 • Erwe
 • Versekering
 • eie maatskappy
 • Eiendom (plus waardering)
 • motors
 • meubels
 • Kunswerke

Die hof erken nie die volgende bates as wins nie:

 • Huishoudelike items
 • Ouderdomsvoorsiening (pensioene, maatskappypensioene en lewensversekering)
 • Skenkings (slegs verhoog in waarde)
 • Erflatings (slegs toename in waarde)

Die toename in welvaart tydens 'n huwelik word wins genoem en sluit byvoorbeeld die aankoop van 'n eiendom in. 

Foto: iStock / wichayada suwanachun

Wat gebeur in die geval van 'n egskeiding?

As die eggenote vir egskeiding aansoek doen, ontstaan ​​die vraag byna altyd: wie kry wat? Die wetgewer onderskei fundamenteel tussen gedeelde en nie-gedeelde items: "Huishoudelike items wat tydens die huwelik vir die gemeenskaplike huishouding bekom is, word beskou as gedeel tussen die gades vir verspreiding, tensy die alleeneienaarskap van een gade seker is " (§ 1361a BGB). Items wat nie gedeel word nie, sluit in klere, persoonlike versamelings of juweliersware. Dit kan dus duidelik toegewys word. Die verdeling van gedeelde items soos meubels, skottelgoed, motors of troeteldiere word moeiliker. Tensy dit bewys kan word dat 'n item beslis net aan een gade behoort. In ons voorbeeld sou Max die televisie kry in die geval van 'n egskeiding, al het hy dit met Luise gedeel.
Dit maak sin om met jou maat tot 'n ooreenkoms te kom oor wie wat ná die egskeiding sal kry. Indien dit nie moontlik is nie, besluit die gesinshof. Hierdie besluit hang van verskeie faktore af. Die hof kyk byvoorbeeld of daar kinders in die huis is wat die betrokke voorwerp dringend benodig. Of een gade meer afhanklik daarvan is as die ander. Geval in punt: 'n man het elke dag die motor nodig om werk toe te ry. Die vrou gebruik dit net vir inkopies.
Terloops: Daar is ook die opsie om die hele eiendom aan die gade oor te laat. In hierdie geval is die ander persoon egter geregtig op 'n vergoedingsbetaling volgens § 1568b BGB.
Van vergoedingsbetalings gepraat: die persoon wat minder rykdom tydens die huwelik verwerf het, kan 'n sogenaamde vergoedingsbetaling van die ander persoon eis. Omdat die wetgewer aanvaar dat beide vennote hul bydrae tot die huweliksbates gemaak het. Wanneer die winsgelykstelling bereken word, word al jou bates met dié van jou gade vergelyk. Jy moet die aansoek by die verantwoordelike gesinshof indien. Jy kan in die volgende afdeling lees hoe die winsgelykstelling presies bereken word.

Lees meer interessante artikels hier Eiendomskennis Koop 'n kondominium: 10 wenke Eiendomskennis Verkoop 'n huis sonder 'n agent: Voordele, nadele en wenke Bou die samelewing spaar en finansies In 6 stappe om 'n huis te besit - die rooster

Hoe word die winsvergoeding bereken?

Die term "wins " word duidelik in die BGB omskryf: "wins is die bedrag waarmee die finale rykdom van 'n gade die aanvanklike rykdom oorskry " (§1373 BGB). Die sleuteldatum vir die aanvanklike bates is die dag van die siviele huwelik. Die finale bates sal bepaal word op die dag waarop die aansoek om egskeiding beteken word. Hierdie twee waardes word met mekaar vergelyk. As die wins van een gade groter is as die wins van die ander, moet die helfte van die verskil opgemaak word.
Dit lei tot die volgende formule:
Wins = finale rykdom - aanvanklike rykdom
'n Rekenvoorbeeld: Die man het 15 besit op die dag van die huwelik.000 euro. Tot en met die egskeiding het hy ’n fortuin van 30.000 euro gegenereer. Sy vrou het 'n fortuin van 10 op die troudag gehad.000 euro en ten tyde van die egskeiding ouer as 15.000 euro.
Volgens die berekeningsformule is die man se wins 15.000 euro:
30ste.000 euro - 15.000 euro = 15.000 euro
Die wins van sy stil vrou is slegs 5.000 euro:
15de.000 euro - 10.000 euro = 5.000 euro
Die bybetaling van die wins is dus 10.000 euro:
15de.000 euro - 5de.000 euro = 10.000 euro
Danksy die statutêre aanspraak op vergoeding vir winste, kan die vrou na die egskeiding die helfte van hierdie bedrag, d.w.s.Eis € 000 van haar man.
Ons voorbeeld toon: hoe groter die aanvanklike rykdom en hoe kleiner die finale rykdom, hoe kleiner is jou eie gewin.

Enigiets wat voor die huwelik gekoop is, word nie by die winsdeling ingesluit nie. Dieselfde geld vir erfporsies en geskenke. Dit maak ook nie saak wie die rekeninge tydens die huwelik betaal het of wie meer verdien het nie. 

Wat word bedoel met 'n gewysigde gemeenskap van winste?

Die gewysigde gemeenskap van winste is 'n goeie alternatief vir die skeiding van eiendom. Dit is veral geskik vir mense wat verkies om niks aan die toeval oor te laat nie. Met hierdie opsie kan jy regulasies maak wat van die wet afwyk vir die gemeenskap van winste en dit aanpas by jou persoonlike lewensituasie en wense. Soos met die skeiding van eiendom, moet die gewysigde gemeenskap van winste skriftelik aangeteken word, dit wil sê in 'n notariële huwelikskontrak. Die volgende aanpassings is moontlik, byvoorbeeld:
 

 • U bepaal dat die winsvergoeding tot dood beperk is. Omgekeerd beteken dit: In die geval van 'n egskeiding is daar geen vergoeding vir winste nie.
 • Jy bepaal self die waarde van die aanvanklike bates. Andersins sou die gesinshof hierdie bedrag ná die egskeiding bepaal.
 • Hulle bepaal die minimum duur van die huwelik. Na die egskeiding of die dood van die ander een is die gades slegs geregtig op die gelykstelling van winste indien die huwelik vir die gespesifiseerde minimum tydperk geduur het.
 • In die geval van ’n egskeiding kan jy sekere bates uitsluit van die finale bates of die winsdeling.
 • U bepaal dat die eiendomsregering van die gemeenskap van winste nie in werking tree voor die geboorte van 'n kind nie. Hierdie "kinderklousule " beteken dat die persoon wat die nageslag versorg finansieel veilig is in die geval van 'n egskeiding - al het die huwelik nie lank gehou nie.

Ons wenk: Soek in elk geval advies by 'n familieregprokureur!

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here